Wsdl là gì

-

Web Sevice description Language (WSDL) quan niệm một tài liệu XML bộc lộ giao diện của các dịch vụ web. Tài liệu WSDL này được thực hiện cho mặt yêu cầu dich vụ (service requester). Bên yêu cầu dịch vụ thương mại sẽ sử dụng những thông tin về bối cảnh định nghĩa vào lược thứ WSDL để triệu điện thoại tư vấn (invoke) thương mại & dịch vụ web.

Bạn đang xem: Wsdl là gì

Một tài liệu WSDL diễn tả một website Service như một tập các đối tượng người sử dụng trừu tượng hotline là những “ports” cùng “endpoint”. Một tài liệu WSDL cũng định nghĩa bên trong nó các phương thức của website service. Những phương thức tương ứng với “operation” và dữ liệu trao đổi tương xứng với “message”. Một tập những phương thức liên quan được team lại vào vào một “portType”. Một ràng buộc liên kết (binding) chỉ định một giao thức mạng với đặc tả định dạng tài liệu cho một portType vậy thể. Tiếp theo một port được định nghĩa bằng phương pháp kết vừa lòng một địa chỉ mạng với cùng 1 binding. Trường hợp một client đã đạt được một tư liệu WSDL và tìm thấy binding và add cho từng port, nó rất có thể gọi những phương thức của dịch vụ theo đúng giao thức cùng định dạng tài liệu đã quánh tả.

Phần tử cội của tất cả các tư liệu WSDL luôn luôn là phần tử . Nó chứa bên trong sáu thành phần chia thành hai nhóm: thông tin trừa tượng và tin tức cụ thể.

· tin tức trừu tượng

a. Types

b. Messages

c. PortType

· tin tức cụ thể

bindings

services

Các yếu tố chứa hồ hết tham chiếu cho nhau như trong hình.

*

Hình 1: cấu trúc WSDL

WSDL định nghĩa cách mô tả web Service theo cú pháp tổng thể XML, bao gồm các tin tức

– thương hiệu ̣service.

– Giao thức và giao diện mã hóa sẽ được sử dụng lúc gọi các hàm của web service.

– nhiều loại thông tin: Những thao tác, những tham số, và những kiểu dữ liệu gồm có giao diện của website service, cộng với tên mang đến giao diện này.

Một WSDL hợp lệ gồm có hai phần :

1. Service Inteface tế bào tả giao diện và giao thức kết nối.

2. Service Implementation tế bào tả tin tức để truy tìm xuất service

Cả 2 phần trên sẽ được lưu trong 2 tập tin XML, bao gồm:

– Tập tin đến Service Interface (cho phần 1).

– Tập tin đến Service Implementation (cho phần 2).

*

Hình 2: cấu tạo WSDL

1. Tập tin bối cảnh – Service Interface

WSDL thể hiện 5 loại thông tin chính bao gồm: import, types, message , portType, binding.

a. Types: WSDL định nghĩa những kiểu dữ liệu của thông điệp giữ hộ .

*

b. Message: biểu hiện thông điệp được gửi giữa client với server.

Xem thêm: Salary Coefficient Là Gì ? Vấn Đề Lương Trong Tiếng Anh Nên Biết

*

*

Những định nghĩa message được sử dụng bởi phần tử thực hành service. Nhiều thao tác có thể tham chiếu tới cùng định nghĩa message.

Thao tác và những message được tế bào hình riêng biệt rẽ để hỗ trợ tính linh hoạt và 1-1 giản hóa việc tái sử dụng lại. Chẳng hạn, hai thao tác với cùng tham số có thể chia sẻ một định nghĩa message.

c. Port type: WSDL tế bào tả biện pháp gửi và nhận thông điệp.

*

WSDL định nghĩa bốn kiểu thao tác mà một cổng có thể hỗ trợ :

– One-way: Cổng nhận một message, message sẽ là message nhập.

– Request-response : Cổng nhận một message và gửi một message bội phản hồi

– Solicit-response: Cổng gửi một message và nhận về một message

– Notification: Cổng gửi một message, message đó là message xuất.

Mỗi hình dạng thao tác có cú pháp biến đổi tùy theo: thứ tự của các message nhập, xuất cùng lỗi.

Ví dụ :

*

*

d. Binding: Định nghĩa cách những web services kết hợp với nhau.

Một kết hợp bao hàm :

– Những giao thức mở rộng cho những giao tác và những message bao gồm tin tức URN và mã hóa cho SOAP.

– Mỗi một phối kết hợp tham chiếu mang lại một một số loại cổng, một mẫu mã cổng (portType) có thể được sử dụng trong nhiều mọt kết hợp. Tất cả các thao tác định nghĩa bên trong kiểu cổng phải bên trong phạm vi côn trùng kết hợp.

2. Tập tin thực hành – Service Implementation

WSDL biểu đạt 2 loại thông tin chính gồm những: Service với port .

a. Service : Nó sẽ tiến hành những gì vẫn được tư tưởng trong tập tin hình ảnh và cách gọi web services theo thủ tục và thủ tục nào.

*

*

b. Port là 1 trong những cổng đầu cuối, nó định nghĩa như một tập hợp của binding với một địa chỉ mạng.

*

*

Ở đây chúng ta thấy rằng thuộc tính phối kết hợp tên là qname. Nó tham chiếu tới một côn trùng kết hợp. Một cổng chứa đựng chính xác một địa chỉ mạng bất kỳ cổng nào trong phần thi hành phải tương xứng chính xác với 1 tham chiếu trong phần giao diện.