Thanh niên xung phong tiếng anh là gì

-

A.

Bạn đang xem: Thanh niên xung phong tiếng anh là gì

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH – HO chi MINH COMMUNIST YOUTH UNION (HCYU)I. SƠ LƯỢC VỀ TÊN GỌI VÀ CƠ CẤU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

1. TÊN GỌI TỔ CHỨC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỪ CẤP TRUNG ƯƠNG ĐẾN CẤP XÃ/PHƯỜNG1.1. Tw Đoàn TNCS hồ nước Chí Minh:Có 2 cách:– giải pháp 1: HCYU Central Committee– cách 2: Central Committee of HCYU1.2. Đoàn TNCS hồ chí minh tỉnh, thành (Tỉnh Đoàn/Thành Đoàn):Có 3 cách:– cách 1 cần sử dụng cho tỉnh: thương hiệu tỉnh + Provincial HCYUVí dụ: lào cai Provincial HCYU– phương pháp 2 cần sử dụng cho thành phố: Tên tp + Municipal HCYUVí dụ: tp. Hải phòng Municipal HCYU– giải pháp 3 dùng cho tất cả tỉnh và thành phố: HCYU of + thương hiệu thành phố/tỉnh +City (nếu là thành phố)/ Province (nếu là tỉnh)Ví dụ+ HCYU of Hanoi City+ HCYU of Hưng yên ổn Province1.3. Đoàn TNCS tp hcm quận/huyện:Có 2 cách:– biện pháp 1: HCYU of + thương hiệu quận/huyện + DistrictVí dụ:+ Đoàn TNCS hcm quận Đống Đa: HCYU of Đống Đa District+ Đoàn TNCS sài gòn huyện phái mạnh Đàn: HCYU of nam Đàn District– bí quyết 2:+ Đoàn TNCS tp hcm quận Đống Đa: Đống Đa District’s HCYU+ Đoàn TNCS sài gòn huyện phái nam Đàn: nam giới Đàn District’s HCYU1.4. Đoàn TNCS tp hcm xã/phường:Có 2 cách:– bí quyết 1: HCYU of + thương hiệu xã/phường + Commune (nếu là xã)/Ward (nếu là phường)Ví dụ:+ Đoàn TNCS tp hcm xã Bắc Hồng: HCYU of Bắc Hồng Commune+ Đoàn TNCS tp hcm phường nhẵn Hạ: HCYU of nhẵn Hạ Ward– biện pháp 2:+ Bắc Hồng Commune’s HCYU+ láng Hạ Ward’s HCYU2. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CÁC CẤP2.1. Ban Chấp hành tw Đoàn TNCS hồ nước Chí Minh: Central Executive Committee of the HCYU.Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đoàn TNCS hồ nước Chí Minh: member of the Central Executive Committee of the HCYU.2.2. Ban Chấp hành Đoàn TNCS hcm từ cấp tỉnh/thành phố đến cấp xã/phường: Executive Committee of + tổ chức Đoàn cấp tương ứng (như vào Mục 1 bên trên đây)Ví dụ cung cấp tỉnh: Ban Chấp hành Đoàn TNCS hồ chí minh tỉnh Lâm Đồng: Executive Committee of Lâm Đồng Provincial HCYUVí dụ cấp huyện: Ban Chấp hành Đoàn TNCS hcm quận Hồng Bàng: Executive Committee of Hồng Bàng District’s HCYUỦy viên Ban Chấp hành Đoàn TNCS hcm cấp tỉnh/thành phố đến cấp cho xã/phường: member of Executive Committee of + tổ chức Đoàn cấp tương ứng (như trong Mục 1 trên đây)Ví dụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn TNCS tp hcm tỉnh thừa Thiên- Huế: thành viên of Executive Committee of vượt Thiên- Huế Provincial HCYU2.3. Ban Chấp hành lâm thời: Provisional Executive Committee3. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CÁC CẤP3.1. Ban thường vụ trung ương Đoàn TNCS hồ nước Chí Minh: Central Standing Committee of HCYUỦy viên Ban thường vụ trung ương Đoàn TNCS hồ nước Chí Minh: thành viên of the Central Standing Committee of the HCYU3.2. Ban thường xuyên vụ Đoàn TNCS sài gòn từ cấp cho tỉnh/thành phố đến cấp xã/phường: Standing Committee of + tổ chức Đoàn cấp tương xứng (như trong Mục 1 bên trên đây)Ví dụ cấp cho tỉnh: Ban thường xuyên vụ Đoàn TNCS hồ chí minh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Standing Committee of Bà Rịa-Vũng Tàu Provincial HCYUVí dụ cấp huyện: Ban hay vụ Đoàn TNCS hồ chí minh huyện Giồng Trôm: Standing Committee of Giồng Trôm District’s HCYUỦy viên Ban hay vụ Đoàn TNCS sài gòn cấp tỉnh/thành phố đến cung cấp xã/phường: thành viên of Standing Committee of + tổ chức Đoàn cấp khớp ứng (như vào Mục 1 trên đây)Ví dụ: Ủy viên Ban thường xuyên vụ Đoàn TNCS sài gòn tỉnh Sóc Trăng: member of Executive Committee of Sóc Trăng Provincial HCYU4. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH: Secretariat of HCYU Central Committee5. ỦY BAN KIỂM TRA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CÁC CẤPỦy ban Kiểm tra: Commission of Inspection/ Inspection Commission5.1. Ủy ban Kiểm tra trung ương Đoàn TNCS hồ Chí Minh: Inspection Commission of HCYU Central Committee5.2. Ủy ban bình chọn Đoàn TNCS hồ chí minh cấp tỉnh/thành phố đến cấp quận/huyện: Inspection Commission of + tổ chức triển khai Đoàn cấp khớp ứng (như trong Mục 1)Ví dụ: Ủy ban bình chọn Đoàn TNCS hcm tỉnh Đắk Nông: Inspection Commission of Đắk Nông Provincial HCYU5.3. Những chức danh vào Ủy Ban Kiểm tra– nhà nhiệm Ủy ban Kiểm tra: Chairperson (hoặc Chairman giả dụ là nam, Chairwoman ví như là nữ) of Inspection CommissionVí dụ:– nhà nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương Đoàn TNCS hồ Chí Minh: Chairperson of Inspection Commission of HCYU Central Committee– công ty nhiệm Ủy ban khám nghiệm Đoàn TNCS hồ chí minh tỉnh lạng Sơn: Chairperson of Inspection Commission of tp lạng sơn Provincial HCYU* Phó công ty nhiệm Ủy ban Kiểm tra: Vice Chairperson (hoặc Vice Chairman giả dụ là nam, Vice Chairwoman nếu như là nữ) of Inspection CommissionVí dụ:– Phó công ty nhiệm Ủy ban Kiểm tra tw Đoàn TNCS hồ nước Chí Minh: Vice Chairperson of Inspection Commission of HCYU Central Committee– Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm soát Đoàn TNCS sài gòn tỉnh Cao Bằng: Vice Chairperson of Inspection Commission of Cao bằng Provincial HCYU* Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra: thành viên of Inspection Commission + tổ chức trong hệ thống ĐoànVí dụ:– Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tw Đoàn TNCS hồ nước Chí Minh: thành viên of Inspection Commission of HCYU Central Committee– Ủy viên Ủy ban chất vấn Đoàn TNCS hcm tỉnh Đắk Nông: member of Inspection Commission of Đắk Nông Provincial HCYU6.

Xem thêm: Những Câu Nói Sốc Về Tình Yêu Siêu Thấm Dành Cho Bọn Người Yêu Khốn Nạn

ĐOÀN KHỐI CƠ quan lại TRUNG ƯƠNG: HCYU of Central-level Public Agencies’ Bloc7. ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG: HCYU of National-level State-Owned Enterprises’ Bloc8. ĐOÀN KHỐI CƠ quan liêu – DOANH NGHIỆP TỈNH/THÀNH PHỐ: HCYU of + thương hiệu tỉnh/thành phố + Provincial/Municipal (hoặc City) Public Agencies and/or State-Owned Enterprises’ BlocVí dụ:– Đoàn Khối phòng ban tỉnh Bình Thuận: HCYU of Bình Thuận Provincial Public Agencies’ Bloc– Đoàn Khối cơ quan – Doanh nghiệp tp Đà Nẵng: HCYU of Đà Nẵng Municipal/City Public Agencies and State-Owned Enterprises’ Bloc9. Đoàn TNCS hcm Bộ Công an: HCYU of Ministry of Public Security10. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CÔNG AN TỈNH/ THÀNH PHỐ: HCYU of thương hiệu tỉnh + Provincial Police DepartmentVí dụ: Đoàn TNCS hcm Công an thức giấc Điện Biên: HCYU of Điện Biên Provincial Police Department11. BAN THANH NIÊN QUÂN ĐỘI: Department of Military Youth12. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH NGOÀI NƯỚC: HCYUs in other countriesĐoàn TNCS hcm ngoài nước trên + tên nước: HCYU + in + thương hiệu nướcVí dụ: Đoàn TNCS hồ chí minh tại Liên bang Nga: HCYU in the Russian Federation13. CÁC CẤP BỘ ĐOÀN: HCYU levels– cung cấp Trung ương: Central level– cung cấp tỉnh cùng tương đương: Provincial level and equivalent– Đoàn trực thuộc: Directly subordinate HCYU/ affiliated HCYU– cung cấp huyện với tương đương: District level and equivalent– cấp cơ sở: Grassroots level– Ban cán sự Đoàn: HCYU Steering Committee– chi đoàn/Chi đoàn cơ sở: HCYU chapterVí dụ: bỏ ra đoàn Ban thế giới Trung ương Đoàn: HCYU chapter of the International Department of the HCYU Central Committee– Liên bỏ ra đoàn: HCYU inter-chapter– Phân đoàn: Unit HCYU– Đoàn cung cấp trên: superior HCYU– Đoàn cấp dưới: subordinate HCYUII. VĂN PHÒNG, CÁC BAN KHỐI PHONG TRÀO, CÁC TRUNG TÂM, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC trong HỆ THỐNG ĐOÀN1. VĂN PHÒNG: ADMINISTRATIVE OFFICE* một số trong những phòng, đơn vị trực thuộc Văn phòng tw Đoàn:– chống Thư ký: Secretary’s Assistant Desk– phòng Tổng phù hợp – Thi đua: Division of General Issues & Emulation– phòng Quản trị – Tài vụ: Division of Assets Management và Accounting– Phòng kế hoạch Tài chính: Division of Finance and Planning– Phòng công tác Đoàn phía Nam: Division of Central HCYU in the South– Trung tâm Công nghệ Thông tin: Information công nghệ Center– Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn: HCYU Central Committee website Portal2. CÁC BAN KHỐI PHONG TRÀO (CẤP TRUNG ƯƠNG VÀ CẤP TỈNH)– Ban Tổ chức: Department of Organization/ Organization Department– Ban Kiểm tra: Department of Inspection/ Inspection Department– Ban Tuyên giáo: Department of Publicity and Education– Ban xây dựng Đoàn: Department of HCYU Development– Ban Đoàn kết Tập hòa hợp Thanh niên: Department of Youth Unity & Mobilization– Ban bạn trẻ Nông thôn: Department of Rural Youth– Ban bạn teen Công nhân với Đô thị: Department of Young Workers and Urban Youth– Ban bạn teen Nông thôn, người công nhân và Đô thị: Department of Rural Youth, Young Workers & Urban Youth– Ban tuổi teen Trường học: Department of School-aged Youth– Ban công tác làm việc Thiếu nhi: Department of Children Affairs– Ban Thanh em nhỏ Trường học: Department of School-aged Youth và Children Affairs– Ban thanh niên Xung phong: Department of Pioneering Youth– Ban Quốc tế: International Department– văn phòng công sở Ủy ban đất nước về giới trẻ Việt Nam: Office of the National Committee on Youth of Viet NamIII. CÁC TRUNG TÂM, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC– Trung tâm Thanh thiếu thốn niên Trung ương: National Center for Youth & Children– Trung tâm thương mại dịch vụ việc làm cho Thanh niên tw Đoàn: HCYU’s Youth Employment Service Center– Trung tâm giáo dục và đào tạo Dạy nghề Thanh niên: Youth Vocational Education và Training Center– Trung vai trung phong Hướng dẫn vận động thanh trẻ em Trung ương: National Center for Children’s Activities– Trung tâm Thanh thiếu hụt niên miền Nam: Center for Youth & Children in the Southern region– Trung trung ương Thanh thiếu thốn niên miền Trung: Center for Youth & Children in the Central region– học viện chuyên nghành Thanh thiếu thốn niên: Viet nam Youth Academy– Viện nghiên cứu và phân tích Thanh niên: Youth Research Institute– Báo tiền Phong: tiền Phong Newspaper– Báo Thanh Niên: bạn trẻ Newspaper– tạp chí Thanh niên: Youth Magazine– Báo thiếu thốn niên tiền phong và Nhi đồng: Youth Vanguard và Children Newspaper– đơn vị xuất bạn dạng Thanh niên: Youth Publishing House– đơn vị xuất bản Kim Đồng: Kim Dong Publishing House– Nhà văn hóa truyền thống Thanh niên: Youth Culture House– bên văn hóa học viên – sinh viên: Youth- Students Culture HouseIV. CHỨC DANH1. CẤP TRUNG ƯƠNG– túng thư đầu tiên Ban Chấp hành trung ương Đoàn TNCS hồ nước Chí Minh: First Secretary of HCYU Central Committee– bí thư trực thuộc Ban Chấp hành tw Đoàn TNCS hồ Chí Minh: Permanent Secretary of HCYU Central Committee– túng thư Ban Chấp hành trung ương Đoàn TNCS hồ nước Chí Minh: Secretary of HCYU Central Committee2. CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ, QUẬN/HUYỆN, XÃ/ PHƯỜNG– túng thiếu thư: Secretary of (tên tỉnh/thành phố, quận/ huyện, xã/phường) + Provincial (nếu là tỉnh)/Municipal hoặc city (nếu là thành phố), District (nếu là quận/ huyện)/, Ward (nếu là phường)/Commune (nếu là xã) + HCYUVí dụ cấp cho tỉnh:+ bí thư Đoàn TNCS hcm tỉnh Hà Tĩnh: Secretary of tỉnh hà tĩnh provincial HCYUVí dụ cấp quận/huyện:+ bí thư Đoàn TNCS hcm quận Phú Nhuận: Secretary of Phú Nhuận District’s HCYUVí dụ cấp xã/phường:+ túng thiếu thư Đoàn TNCS sài gòn xã Thịnh Liệt: Secretary of Thịnh Liệt Commune’s HCYU+ túng thiếu thư Đoàn TNCS tp hcm phường Ngọc Khánh: Secretary of Ngọc Khánh Ward’s HCYU– Phó túng bấn thư thường xuyên trực: Permanent Deputy Secretary– Phó túng bấn thư: Deputy Secretary3. CỤM ĐOÀN TRỰC THUỘC– bí thư Đoàn TNCS tp hcm Khối cơ sở Trung ương: Secretary of HCYU of Central-level Agencies’ Bloc– túng thư Đoàn TNCS tp hcm Khối công ty lớn Trung ương: Secretary of HCYU of National-level State- Owned Enterprises’ Bloc– túng thư Đoàn TNCS hồ chí minh Bộ Công an: Secretary of HCYU of the Ministry of Public Security– trưởng ban Thanh niên Quân đội: Head of Department of Youth Military– bí thư Đoàn TNCS hồ chí minh Khối cơ quan -Doanh nghiệp tỉnh/thành phố: Secretary of (tên tỉnh/ thành phố) + Provincial (nếu là tỉnh)/Municipal hoặc city (nếu là thành phố) + HCYU of Public Agencies & State-Owned Enterprises’ BlocVí dụ:+ túng thư Đoàn TNCS sài gòn Khối phòng ban – công ty lớn tỉnh Hải Dương: Secretary of thành phố hải dương Provincial HCYU of Public Agencies and State-Owned Enterprises’ Bloc+ túng thư Đoàn TNCS HỒ CHÍ MINH Khối phòng ban – Doanh nghiệp thành phố Buôn Ma Thuột: Secretary of Buôn Ma Thuột Municipal (hoặc City) HCYU of Public Agencies and State-Owned Enterprises’ Bloc4. CHỨC DANH CẤP BAN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG; CẤP PHÒNG– Chánh Văn phòng: Chief of Administrative Office– Phó Chánh Văn phòng: Deputy Chief of Administrative Office– Trưởng Ban: Head/Director of + tên Ban– Phó Trưởng Ban: Deputy Head/ Deputy Director of + tên Ban– Trưởng phòng: Head/Chief of + thương hiệu Phòng– Phó Trưởng phòng: Deputy Head/ Deputy Chief of + thương hiệu PhòngV. CÁC NỘI DUNG THUỘC ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI: The 11th National Congress of the HCYU– khẩu hiệu hành động: Tuổi trẻ nước ta tiên phong, bạn dạng lĩnh, đoàn kết, sáng sủa tạo, phạt triển– Slogan: Vietnamese youth – Vanguard, Steadfastness, Unity, Innovation, Development– “3 phong trào hành động cách mạng”: “Three Revolutionary kích hoạt Movements”+ bạn trẻ tình nguyện: Youth volunteer+ Tuổi trẻ sáng sủa tạo: Youth with innovation+ Tuổi con trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc: Youth pioneering khổng lồ defend the Homeland– “3 Chương trình sát cánh với thanh niên”: “3 supporting youth Programs”+ Đồng hành với thanh niên trong học tập: Supporting youth in studying+ Đồng hành với bạn trẻ khởi nghiệp, lập nghiệp: Supporting youth in business start-up và self-establishment+ Đồng hành với thanh niên rèn luyện với phát triển kĩ năng trong cuộc sống, nâng cấp thể chất, đời sống văn hóa tinh thần: Supporting youth in life-skills training & development, và in improvement of physical health, cultural & spiritual living standards– những đề án trọng điểm: Key projects(1) Đề án tăng tốc giáo dục lý tưởng bí quyết mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi: Project on enhancing education of revolutionary ideals, ethics & cultured lifestyles for young people(2) Đề án thanh niên khởi nghiệp: Project onsupporting Youth Start-up(3) Đề án tứ vấn, hướng nghiệp và ra mắt việc làm cho thanh thiếu niên: Project on vocational counseling và employment placement for young people(4) Đề án Đoàn TNCS sài gòn tham gia tạo ra nông thôn mới: Project on HCYU’s participation in building new-style rural areas(5) Đề án Đoàn TNCS sài gòn xung kích bảo đảm an toàn môi trường cùng ứng phó chuyển đổi khí hậu: Project on HCYU in the frontline in environmental protection & climate change response(6) Đề án Đoàn TNCS sài gòn tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Project on HCYU’s participation in ensuring traffic order & safety(7) Đề án Phòng, kháng ma túy vào thanh thiếu hụt niên: Project on drug control among young people(8) Đề án nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu hụt niên Việt Nam: Project on improving English competency for Vietnamese young people(9) Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán cỗ Đoàn, Hội, Đội: Project on training and fostering children & youth organizations’ cadres.(10) Đề án Đoàn TNCS sài gòn tham gia phòng chống đuối nước và tai nạn đáng tiếc thương tích trẻ em: Project on HCYU participating in prevention of child drowning và injury.VI. TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ vào HỆ THỐNG ĐOÀN1. ĐẢNG BỘ CƠ quan liêu TRUNG ƯƠNG ĐOÀN: các buổi party Committee of HCYU Central Committee– Đảng ủy: các buổi tiệc nhỏ Committee– túng thư Đảng ủy + cơ quan/đơn vị: Secretary of + các buổi party Committee of + (tên cơ quan/đơn vị)Ví dụ:Bí thư Đảng ủy tw Đoàn: Secretary of tiệc nhỏ Committee of HCYU Central Committee– Phó túng thư trực thuộc Đảng ủy: + cơ quan/ đơn vị: Permanent Deputy Secretary of + các buổi party Committee of + (tên cơ quan/đơn vị)– Phó túng thư Đảng ủy + cơ quan/đơn vị: Deputy Secretary of + buổi tiệc ngọt Committee of + (tên cơ quan/ 1-1 vị)– Ban thường xuyên vụ Đảng ủy + cơ quan/đơn vị: Standing Committee of + tiệc ngọt Committee of + (tên cơ quan/đơn vị)– Ban Chấp hành Đảng ủy + cơ quan/đơn vị: Executive Committee of + party Committee of + (tên cơ quan/đơn vị)– Ban tổ chức triển khai Đảng ủy: Organization Department of party Committee– Ban Tuyên giáo Đảng ủy: Publicity và Education Department of tiệc nhỏ Committee– Ủy ban bình chọn Đảng Ủy: Inspection Commission of các buổi tiệc nhỏ Committee– văn phòng và công sở Đảng – Đoàn thể: Joint buổi tiệc nhỏ and Mass Organizations Administrative Office– Chánh văn phòng Đảng – Đoàn thể: Chief of Joint buổi tiệc nhỏ and Mass Organizations Administrative Office– Phó Chánh văn phòng công sở Đảng – Đoàn thể: Deputy Chief of Joint buổi tiệc ngọt and Mass Organizations Administrative Office2. CÔNG ĐOÀN:– Tổng Liên đoàn Lao cồn Việt Nam: Viet nam giới General Confederation of Labor– Công đoàn trung ương Đoàn TNCS hồ Chí Minh: Trade Union in HCYU Central Committee– chủ tịch Công đoàn + cơ quan/đơn vị: President of + Trade Union in + (tên cơ quan/đơn vị)Ví dụ: chủ tịch Công đoàn cơ quan tw Đoàn: President of Trade Union in HCYU Central Committee– Phó quản trị Công đoàn: Vice President of Trade Union in + (tên cơ quan/đơn vị)– Ban thường xuyên vụ Công đoàn: Standing Committee of Trade Union in + (tên cơ quan/đơn vị)– Ban Chấp hành Công đoàn: Executive Committee of Trade Union in + (tên cơ quan/đơn vị)– Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn: thành viên of Executive Committee of Trade Union in + (tên cơ quan/ đơn vị)– Ban nữ giới công Công đoàn: Women’s Affairs Committee of Trade Union in + (tên cơ quan/đơn vị)