Sơ đồ tư duy mệnh đề quan hệ

-
Nhóm kết hợp với some: something, someone, somebody.Nhóm kết phù hợp với any: anything, anyone, anybody.Nhóm kết phù hợp với every: everything, everyone, everybody.Nhóm kết hợp với no: nothing, no one, nobody.Nhóm hòa bình gồm những từ: all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy mệnh đề quan hệ

• một trong những trong các đại trường đoản cú trên trên đây cũng hoàn toàn có thể được dùng như tính trường đoản cú (tính từ bất định -indefinite adjectives): any, some, every, no, all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither.
The ladder on which I was standing began to slip.Tuy nhiên, giới từ bỏ cũng hoàn toàn có thể chuyển xuống cuối mệnh đề:The ladder which I was standing on began lớn slip. 
Ví dụ:The year in which he was bornThe day on which they arrivedThe hotel at which they are stayingThe reason for which he refused is…
• Ví dụ: this, that, these, those…• Tính từ hướng dẫn và chỉ định (demonstrative adjectives) this, that cùng số những của chúng là these, those được sử dụng trước danh từ nhằm xác xác định trí của danh từ ấy so với người nói.Khi những tính từ này được dùng độc lập, không có danh từ theo sau, nó biến hóa đại từ hướng dẫn và chỉ định (demonstrative pronouns).• kế bên việc thay thế sửa chữa cho một danh từ, đại từ hướng đẫn còn cho người nghe quan niệm gần hơn hay xa hơn về thời hạn hoặc khoảng chừng cách. 
Ví dụ:There is this seat here, near me.There is that one in the last row. Which will you have, this or that?That is what I thought last year, this is what I think now.
*

Xem thêm: Mẹ Hn Bán Bánh Đa Kê Ở Hà Nội Này Sắp "Tuyệt Chủng" Đấy!, Bánh Đa Kê: Dẫn Mùa Đông Vào Lòng Hà Nội

*

*

*

*

Theo dõi nội dung bài viết mới

Các chúng ta cho tôi add Email. Có nội dung bài viết mới tôi đang gửi bạn!

Gửi đến tôi


Bình luận new nhất

*
DULY vào Câu điều kiện…
*
Linh Mai trong BỘ ETS TOEIC MỚI NHẤT…