Phong tục là gì hủ tục là gì

-
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

- Phong tục: Thói quen lâu lăm đã ăn sâu vào đời sống xóm hội, được không ít người bằng lòng và tuân theo (có mặt lành mạnh và tích cực cần vạc huy, xuất hiện tiêu cực bắt buộc khắc phục).

Bạn đang xem: Phong tục là gì hủ tục là gì

- Hủ tục: Phong tục sẽ lỗi thời, ko còn cân xứng với quan niệm về văn hoá, văn minh, đạo đức với nếp sống của thôn hội hiện nay đại.


Truyền thống xuất sắc đẹp của dân tộc bản địa là gì? Hãy nêu phần đa truyền thống giỏi đẹp của dân tộc Việt Nam?

Theo em phong tục cùng hủ tục khác biệt ở chỗ nào?

Nêu tên 2 di sản văn hóa phi đồ thể của việt nam đã được UNESCO thừa nhận là di sản văn hóa truyền thống thế giới?

Em hiểu gì về cách nhìn của Đảng ta trong bài toán "Xây dựng một nền văn hóa vn tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc"?


Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những truyền thống cuội nguồn được giữ giàng đến ngày này , là số đông truyền thống giỏi đẹp , đáng để từ hào .

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Hóa Hữu Cơ Là Gì Vô Cơ Là Gì, Hợp Chất Vô Cơ

+ phần đa truyền thống giỏi đẹp của toàn nước : 

- truyền thống lịch sử Đan nón 

- truyền thống Hiếu học

- truyền thống cuội nguồn dệt vải

- truyền thống chèo thuyền 

- ......

 

+ Theo em , phong tục cùng hủ tục không giống nhau ở chỗ: phong tục là các điều được cho là điều xuất sắc , còn hút tục là hồ hết điều không đúng chuẩn , chưa thật sự là đúng vâf đa số thứ xứng đáng để thải trừ .

+ Nêu tên 2 di sản văn hóa phi vật dụng thể của vn đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới? ( bạn lấy trên mạng nhé ) 

+ Theo em đọc :khi xây dừng nền văn hoá vn người dân bắt buộc : phải tiên tiến , có phiên bản sắc dân tộc.Vì như vậy vn mới có những điều xuất sắc đẹp mà bé người việt nam lưu giữ đến tận ngày nay..... 

Câu cuối mình tuân theo ý hiểu, không đúng thì bạn thông cảm . Sai các bạn nhắc mình luôn nhé để mình rút tởm nghiệm 

 


Đúng 3
phản hồi (0)

* Nêu được có mang :

+ Truyền thống giỏi đẹp của dân tộc bản địa là hồ hết giá trị niềm tin (những bốn tưởng, đức tinh, lối sống, bí quyết ứng xử giỏi đẹp ...) xuất hiện trong thừa trình lịch sử hào hùng lâu dái của dân tộc, được truyền từ cố hệ này sang cầm cố hệ khác

* Nêu được truyền thống giỏi đẹp của dân tộc Việt Nam:

+ yêu thương nước, bất khất phòng giặc nước ngoài xâm, chăm chỉ lao động, nhân nghĩa, hiếu học, hiếu thảo..

+ Các truyền thống lâu đời về văn hóa truyền thống (các phong tục tập quán, cách ứng xử mang phiên bản sắc văn hóa truyền thống Việt Nam....) 

+ Các truyền thống về nghệ thuật: chèo, tuồng làn điệu dân ca... 

* phân minh được phong tục và hủ tục 

+ Phong tục tập quán là hồ hết quy định, hầu như truyền thống xuất sắc đẹp

+ Hủ tục là hồ hết tập tục, nếp sinh hoạt xưa cũ cần cầm cố đổi

* nhị di sản văn hóa phi vật thể, ví dụ: Nhã nhạc cung đình Huế, cồng chiêng Tây Nguyên (0,5đ)

* ý kiến của Đảng xây đắp nền văn hóa nước ta tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc bản địa là:

+ Nền văn hóa truyền thống kế quá tinh hoa văn hóa truyền thống của dân tộc vn ... Hôi nhập, học hỏi và giao lưu tinh hoa văn hóa truyền thống của trái đất ...