PHẠM THANH THẢO, TIN TỨC MỚI NHẤT NỬA NĂM SAU KHI CA SĨ VÂN QUANG LONG QUA ĐỜI, PHẠM THANH THẢO XÚC ĐỘNG TIẾT LỘ ĐIỀU ĐẶC BIỆT LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI QUÁ CỐ