Pandan là gì

-
a tropical tree whose leaves are used in cooking to give a flavour similar lớn vanilla (= a sweet spice), & can also be used khổng lồ make floor coverings, rope, etc.:

Bạn đang xem: Pandan là gì

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của công ty với English Vocabulary in Use tự gioitre10x.com.Học các từ chúng ta cần tiếp xúc một phương pháp tự tin.

Nematodes were recovered from all of the habitats sampled, with the exception of "pandan" (table 3). It is served warm or cold with palm sugar syrup that has been flavored with pandan leaves & ginger. This is followed by a coloring process, in which pandan mats are placed in drums with water-based colors. Weavers produce basic pandan mats of standard kích thước or roll the leaves into pandan ropes for other designs. Besides the palms, this garden contains the cycad collection, bamboo collection, và pandan collection. Other types are made with ingredients such as salt, aloe vera, seaweed, lotus seed, sesame seed, sugar palm seeds, taro, cassava và pandan leaf extract. The colour varies depending on the colour of the egg yolks, the amount of pandan & extent of caramelisation of the sugar. As a defense against such moro raids, the people planted pandan shrubs close khổng lồ each other to form a formidable defense against invaders. những quan điểm của các ví dụ quan trọng hiện quan điểm của các biên tập viên gioitre10x.com gioitre10x.com hoặc của gioitre10x.com University Press hay của những nhà cung cấp phép.

Bạn đang xem: Pandan là gì

*

*

Trang nhật cam kết cá nhân

‘Cooking up a storm’ và ‘faces like thunder’ (Idioms with weather words, Part 1)


Xem thêm: Lịch Thi Đấu Bán Kết Asian Cup 2019: Đại Chiến Nhật Bản Vs Iran

*

*

cải cách và phát triển Phát triển trường đoản cú điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột các tiện ích search kiếm tài liệu cấp phép giới thiệu Giới thiệu tài năng truy cập gioitre10x.com English gioitre10x.com University Press bộ nhớ lưu trữ và Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications