Out team là gì

-
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Out team là gì

*
*
*

team
*

team /ti:m/ danh từ cỗ (ngựa, trâu, bò...) đội, tổa football team: một tổ bóngteam spirit: tinh thần đồng đội ngoại rượu cồn từ thắng (ngựa...) vào xe đúng theo ai thành đội, phù hợp lại thành tổto team up with somebody (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phù hợp sức cùng với ai
độibuilding & repair team: đội xây dừng và sửa chữaconstruction team: đội xây dựngconstruction team: nhóm thi côngfinal hàng hóa team: nhóm hoàn thànhmaintenance team: đội bảo quảnmultiple-skill team: liên độimultiple-skill team: team tổng hợpspecialized team: đội chuyên môn hóateam contract: sự thầu theo độitunneling team: đội đi lònhómteam programming: lập trình sẵn theo nhómtổconstruction team: tổ xây dựngmultiple-skill team: tổ liên hợpspecialized team: tổ trình độ chuyên môn hóateam of workers: tổ thợtunneling team: tổ đi lòLĩnh vực: xây dựngđội (công nhân)Lĩnh vực: cơ khí & công trìnhtổ (công nhân)management teamban quản lí lýroad maintenance team buildingnhà (của đội) bảo trì đườngteam of workersđoạn ống giếngteam powernăng lượng hơi nướcchở hàng bằng xe tảiđộimarketing team: nhóm tiếp thịproduction team: đội hình sản xuấtpromotion team: tổ, team khuyến mãisales team: nhóm, tổ, đội buôn bán hàngê-kíptổmanagement team: tổ quản lí lýmanagement teamban quản lýself-managed work teamnhóm làm việc tự quảnteam buildingxây dựng đội trong công tyteam distillationsự chưng chứa nhờ tương đối nướcteam spirittinh thiên tài đội, tập thể, vừa lòng táctotal design teamtoán tổng thiết kếventure teamnhóm mạo hiểmventure teamnhóm phụ trách thành phầm mới

Từ điển siêng ngành Thể thao: Điền kinh

Team

Đội, nhóm


Xem thêm: Những Nét Tướng Đàn Ông Đa Tình, Chị Em Nên Biết Mà Cân Nhắc

*

*

*

team

Từ điển Collocation

team noun

1 group of people who play a sport together

ADJ. trang chủ | away, opposing, rival, visiting | decent, strong | successful, winning | weak | dream The England manager has chosen his dream team for the World Cup. | junior, senior, youth | under-16, etc. | A, B, first, second, etc. | international, local, national | England, Ireland, Scotland | French, Irish, etc. | basketball, football, relay, etc. | display the Army Parachute Display Team | five-man, five-person, five-strong, five-woman Spain are fielding a three-man team in this race. | men"s, mixed, women"s

VERB + TEAM field, have | choose, get together, organize, pick, put together Can you get a team together by Saturday? | coach, manage | be in/on, play in/for I"m playing for the first team this week. | be called up to, be selected for, get into/onto, make Cole has been selected for the team khổng lồ meet Italy next week. You didn"t make the team, I"m afraid. | be dropped from, be left out of | join, sign for | play (against) | lead | tư vấn

TEAM + VERB compete (in sth), take part (in sth) The team competes in a local league. There are six teams taking part. | win (sth) | lose (sth) Our team lost the final.

TEAM + NOUN game, sport | captain, coach, manager, mate (also teammate) He apologized lớn his teammates for his mistake. | championship, event, prize | effort, performance | selection | talk The manager gives his team talks in English. | sheet (= the menu of players chosen for the team)

PREP. in/on a/the ~ I"ll have you on the first team. | ~ for She"s in the team for the World Championships. > Special page at thể thao

2 group of people who work together

ADJ. joint a joint team of French and German economists | five-strong | husband và wife | campaign, creative, design, development, editorial, investigation, management, marketing, production, project, research, sales a thành viên of the senior management team | legal, medical | multidisciplinary | rescue

VERB + TEAM build, form, train Willing volunteers formed teams of helpers khổng lồ carry everything in. A specially trained team of counsellors | lead, head, manage, run | join She has recently joined our sales team. | work (together) as learning to work together as a team

TEAM + VERB comprise sb, consist of sb The team consisted of six investigators và two secretaries. | develop sth, operate, work on/with sth the team that developed this microchip The team will work closely with other government departments.

TEAM + NOUN leader, thành viên | player (informal) (= sb who works well as part of a team) | meeting | approach | building, development The survival course was intended as a team building exercise. | spirit | effort It took a tremendous team effort to lớn finish the project on time.

PREP. in a/the ~ There are 20 people in the team. | ~ of a team of scientists