Trung thành với những kiểu tóc này, khởi my trông trẻ hơn tuổi thật đến cả chục năm