Người yêu đón mẹ lên ở cùng, tôi chết lặng khi đêm nào cũng nghe tiếng nỉ non xé lòng