Ngày tốt mua xe tháng 12 năm 2019

-

Ngày : không vong

Giờ xuất sắc : 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h


Bạn đang xem: Ngày tốt mua xe tháng 12 năm 2019

Ngày : lưu giữ niên

Giờ xuất sắc : 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h


Ngày : Xích khẩu

Giờ tốt : 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h


Ngày : tiểu cát

Giờ tốt : 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h


Ngày : không vong

Giờ giỏi : 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h


Ngày : giữ niên

Giờ giỏi : 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h


Ngày : Xích khẩu

Giờ xuất sắc : 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h


Ngày : tiểu cát

Giờ giỏi : 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h


Ngày : không vong

Giờ xuất sắc : 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h


Ngày : lưu giữ niên

Giờ xuất sắc : 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h


Ngày : Xích khẩu

Giờ giỏi : 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h


Ngày : tè cát

Giờ giỏi : 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h


Ngày : ko vong

Giờ giỏi : 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h


Xem thêm: Chế Biến Món Mực Trứng Nướng Sa Tế Ngon Ngây Ngất &Ndash; Minos

Ngày : lưu niên

Giờ xuất sắc : 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h


Ngày : Xích khẩu

Giờ tốt : 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h


Ngày : không vong

Giờ giỏi : 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h


Ngày : giữ niên

Giờ xuất sắc : 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h


Ngày : Xích khẩu

Giờ tốt : 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h


Tarot từng ngày Tarot Có-Không Một lá bài bác Tarot Lá bài bác tarot cho hôm nay Tarot tình yêu Tarot Tổng quan Tarot Tài bao gồm Tarot công việc
*

*

*

*

*

Lịch âm khí và dương khí Đổi ngày âm dương Năm nhuận Bói bài xích tarot Một lá bài bác Tarot Bói ngày sinh Bói bài
tình thân quá trình 2020 Tarot Cung Hoàng Đạo trang bị phẩm tử vi du ngoạn phượt Phú Quốc