Ngày 6 tháng 6 là ngày gì

-

*

Buổi họp mặt gồm sự tham dự của ông Huỳnh Phước Điểm – trưởng phòng ban Đại diện Hội bạn cao tuổi quận Tân Phú; ông Nguyễn Thanh Lộc – Phó túng thư thường trực Đảng ủy phường; ông Thái hoàn Xanh - Đảng ủy viên, Phó công ty tich Hội đồng nhân dân phường; ông Đường Đức Huy - Đảng ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban quần chúng phường; bà Lê Thị Hòa - Đảng ủy viên – quản trị Ủy ban MTTQVN phường, ông Đoàn đương đại – Nguyên quản trị Hội NCT phường, thuộc lãnh đạo những ban, ngành đoàn thể phường, các ủy viên Ban Chấp hành Hội NCT phường; chỉ huy 5 khu vực phố, bỏ ra hội trưởng, đưa ra hội phó Hội tín đồ cao tuổi 5 khu phố; hội viên người cao tuổi tiêu biểu và cán cỗ hội được tâng bốc đạt thành tựu xuất sắc, vượt trội trong công tác Hội quy trình 2015-2020.

Phát biểu tại họp báo hội nghị ông Huỳnh Phước Điểm – trưởng phòng ban Đại diện Hội bạn cao tuổi quận Tân Phú; ông Nguyễn Thanh Lộc – Phó túng thư sở tại Đảng ủy phường review cao những công dụng mà Hội fan cao tuổi phường dành được trong 6 tháng đầu năm mới 2020 đồng thời định hướng cho Hội bạn cao tuổi phường liên tiếp thực hiện tốt phong trào tuổi già gương sáng sủa 06 tháng thời điểm cuối năm 2020.

Dịp này Hội người cao tuổi phường tổ chức khen thưởng cho các cán bộ hội đã đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu vượt trội trong công tác làm việc Hội quá trình 2015-2020.

Hình hình ảnh hoạt động

*

*

Ông vương Tấn Hiếu - Ủy viên ban chấp hành Hội fan cao tuổi phường báo cáo

*

Ông Huỳnh Ngọc Chắc trải qua danh sách các cụ trong giới hạn tuổi được mừng thọ năm 2020

*

Ông Huỳnh Phước Điểm – trưởng phòng ban Đại diện Hội tín đồ cao tuổi quận Tân Phú phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

*

Ông Nguyễn Thanh Lộc – Phó túng thiếu thư thường trực Đảng ủy phường reviews công tác vận động Hội tín đồ cao tuổi phường

*

Khen thưởng cho những cán cỗ hội đã đoạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu vượt trội trong công tác Hội quy trình tiến độ 2015-2020