Mối liên quan về chức năng giữa các hệ cơ quan với nhau và giữa các hệ cơ quan với tế bào cơ thể

-

Câu 1: quan hệ dinh chăm sóc ở thực vật

- Hình 22.1 thể hiện một trong những quá trình xảy ra trong cây. Hãy chỉ rõ quy trình gì xẩy ra trong kết cấu đặc hiệu nào cùng ở đâu.

Bạn đang xem: Mối liên quan về chức năng giữa các hệ cơ quan với nhau và giữa các hệ cơ quan với tế bào cơ thể

- dựa vào hình 22.1, hãy viết trả lời vào các dòng a - e dưới đây .

a) ________

b) ________

c) ________

d) ________

e) ________


*

Trả lời: a) CO2khuếch tán qua khí khổng vào lá.

b) Quang phù hợp trong lục lạp ngơi nghỉ lá.

c) cái vận đưa đường saccarôzơ từ bỏ lá xuống rễ theo mạch rây vào thân cây.

d) dòng vận chuyển nước và các ion khoáng tự rễ lên lá theo mạch gỗ từ rễ qua thân lên lá.

e) Thoát khá nước qua khí khổng cùng cutin sinh hoạt trong lớp biểu bì lá.Câu 2: Hãy điền những chất quan trọng vào vị trí gồm dấu hỏi (?) trong hình 22.2

*

Câu 3: Điền vệt X vào những ô trống tương xứng ở bảng 22 về các quy trình tiêu hóa cơ học tập hoặc tiêu hóa hóa học ở động vật đơn bào, động vật có túi tiêu hóa và động vật hoang dã có ống tiêu hóa.

Bảng 22. Các quá trình tiêu hóa

Quá trình tiêu hóaTiêu hóa ở động vật đơn bàoTiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóaTiêu hóa ở động vật có ống tiêu hóa
Tiêu hóa cơ học
Tiêu hóa hóa học

Bảng 22. Các quá trình tiêu hóa

Quá trình tiêu hóaTiêu hóa ở động vật hoang dã đơn bàoTiêu hóa ở động vật hoang dã có túi tiêu hóaTiêu hóa ở động vật có ống tiêu hóa
Tiêu hóa cơ họcX
Tiêu hóa hóa họcXXX

Câu 4: hô hấp ở rượu cồn vật

- cho biết thêm cơ quan bàn bạc khí sống thực đồ gia dụng và cồn vật.

Xem thêm: Xem Phim Hàn Quốc Hay Nhất Năm 2015, Top 10 Phim Hàn “Gây Bão” Màn Ảnh Nhỏ Năm 2015

- đối chiếu sự trao đổi khí ở khung hình thực đồ gia dụng và cơ thể động vật.

+ Cơ quan hội đàm khí ở động vật hoang dã là mặt phẳng cơ thể, mang, hệ thống ống khí, phổi. Cơ quan hiệp thương khí ngơi nghỉ thực vật dụng là toàn bộ các thành phần có kĩ năng thấm khí của cơ thể. Tuy nhiên, bàn bạc khí giữa cơ thể thực thiết bị với môi trường chủ yếu trải qua các khí khổng nghỉ ngơi lá và tị nạnh khổng (lỗ vỏ) làm việc thân cây.

+ đối chiếu sự hội đàm khí ở khung người thực đồ dùng và khung hình động vật:

• giống nhau: đem O2và thải CO2

• khác nhau:

- thảo luận khí giữa cơ thể thực thiết bị với môi trường xung quanh được tiến hành chủ yếu thông qua các khí khổng sống lá và phân bì khổng ngơi nghỉ thân cây. Động vật bàn bạc khí với môi trường thiên nhiên xung quanh nhờ cơ sở hô hấp, đó là mặt phẳng cơ thể, khối hệ thống ống khí, mang, phổi.

- Động vật chỉ bàn bạc khí với môi trường nhờ quy trình hô hấp (lấy khí O2, thải khí CO2). Thực vật thảo luận khí với môi trường thiên nhiên nhờ cả thở (lấy khí O2, thải khí CO2) cùng quang hòa hợp (lấy khí CO2, thải khí O2)

Câu 5: Hệ tuần trả ở đụng vật

- cho thấy hệ thống vận chuyển chiếc mạch gỗ, mẫu mạch rây nghỉ ngơi thực đồ và hệ thống vận gửi máu ở rượu cồn vật.

- cho biết thêm động lực vận chuyển cái mạch gỗ, dòng mạch rây ở cơ thể thực vật với máu ở khung hình động vật.

- Quan tiếp giáp hình 22.3 và trả lời các câu hỏi sau :

+ khung người động vật hội đàm chất với môi trường xung quanh sống như thế nào?

+ Mối liên quan về chức năng giữa các hệ cơ quan với nhau và giữa những hệ ban ngành với tế bào cơ thể (với chuyển hóa nội bào)?

- Ở thực vật, khối hệ thống vận chuyển mẫu mạch mộc là mạch gỗ và khối hệ thống vận chuyể n loại mạch rây là mạch rây. Ở rượu cồn vật, hệ thống vận gửi máu là tim với mạch tiết (động mạch, mao mạch với tĩnh mạch).

- Ở thực vật, cồn lực vận chuyển mẫu mạch gỗ là áp suất rễ, thoát tương đối nước sinh hoạt lá với lực links giữa những phân tử nước với nhau và giữa những phân tử nước cùng với mạch gỗ. Động lực vận chuyển mẫu mạch rây là chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan cho (lá) và ban ngành nhận (rễ, hạt, quả...). Ở động vật hoang dã có hệ tuần hoàn, động lực vận động máu đi đến những cơ quan là việc co bóp của tim. Tim teo bóp tạo thành áp lực đẩy ngày tiết đi trong tầm tuần hoàn.

- Động vật mừng đón chất dinh dưỡng (có trong thức ăn), O2và thải các chất xuất hiện từ quy trình chuyển hoá (nước tiểu, mồ hôi, CO2), nhiệt. Hệ tiêu hoá tiếp nhận chất bồi bổ từ bên phía ngoài cơ thể vào hệ tuần hoàn. Hệ hô hấp mừng đón O2chuyển vào hệ tuần hoàn. Hệ tuần hoàn chuyển động chất bồi bổ và O 2 đến hỗ trợ cho tất cả các tế bào của cơ thể. Các chất bồi bổ và O2tham gia vào gửi hoá nội bào tạo nên các chất bài trừ và CO2. Hệ tuần hoàn tải chất bài trừ đến hệ bài tiết để bài tiết ra ngoài và vận động CO2đến phổi để thải ra ngoài.