Mô hình dữ liệu quan hệ

-

Định nghĩa database

Cơ sở dữ liệu là một tập hợp những bảng dữ liệu bao gồm quan hệ với nhau làm sao để cho cấu trúc của bọn chúng cũng như những mối quan lại hệ bên trong giữa chúng là bóc biệt với chương trình ứng dụng bên ngoài, đồng thời nhiều người dùng không giống nhau cũng như nhiều ứng dụng khác biệt có thể cùng khai quật và cùng phân chia sẻ một cách tất cả chọn lọc lúc cần.

Bạn đang xem: Mô hình dữ liệu quan hệ

Ví dụ:

Hệ thống bán vé máy cất cánh của một hãng hàng không:

*

Để lựa chọn chuyến bay, khách hàng có thể tham khảo lịch cất cánh của hãng, tin tức về chuyến bay được lập theo bảng trên.

Mỗi chuyến cất cánh là một mối quan hệ giữa những thuộc tính: mã chuyến bay, loại thiết bị bay, trường bay đi, trường bay đến, ngày bay, giờ bay, giờ đến.

Xem thêm: Lúc Khó Khăn Mới Biết Ai Là Bạn, Khó Khăn Mới Biết Ai Là Bạn

Bảng trên được gọi là bảng dữ liệu, tuỳ từng đối tượng mà khai thác dữ liệu trong bảng bên trên theo mục đích của mình chẳng hạn:

Mỗi người sử dụng muốn bay từ Hà Nội vào sử dụng Gòn, thời điểm đó anh ta chỉ thân yêu tới những dòng chứa thông tin về các chuyến bay từ Hà Nội tới dùng Gòn. trong những lúc đó đối với một công ty quản lý, như tổng giám đốc có thể ông ta chỉ cần biết tới số lượng chuyến bay thực hiện trong thời gian ngày bằng phương pháp đếm số chiếc trên bảng.

Điều này có nghĩa là các dữ liệu của bảng trên độc lập với các xử lý tác động lên chúng, với được tổ chức thành một bảng gồm các cột và những hàng, mỗi cột được gọi là một thuộc tính (attribute) giỏi một trường, mỗi mặt hàng (dòng) được gọi là một thể hiện (instance) một bộ (tuple) xuất xắc một bản ghi (record) của bảng dữ liệu.

Các thao tác thường áp dụng lên bảng dữ liệu là:

Thêm một bản ghi Xoá, sửa một bản ghi.

Mục đích của CSDL

Tich hợp (intergration)

Tập trung với quản lý các dữ liệu rời rạc. Dữ liệu không tồn tại riêng rẽ lẻ mà tất cả sự phụ thuộc lẫn nhau (vd: dữ liệu nhân viên cấp dưới có quan liêu hệ chặt chẽ với dữ liệu của cơ quan và gia đình) database không chỉ quản lý dữ liệu hơn nữa quản lý các quan hệ của dữ liệu

Chia sẻ( sharing)

Nhiều user cùng sử dụng đồng thời Dữ liệu tất cả thể được sử dụng đến nhiều mục đích, nhiều ứng dụng
Người sử dụng Là người gồm nhu cầu truy nã nhập csdl để thực hiện một làm việc nào đó Người sử dụng cuối (End-User): Là những người truy tìm nhập vào csdl từ một terminal, muốn tra cứu kiếm tra cứu thông tin. Người viết chương trình ứng dụng: Những người này ko kể những thao tác làm việc trên còn cần đến một ngôn ngữ lập trình (NNLT). Người quản trị CSDL: Là người tất cả nhiệm vụ điều khiển toàn bộ hệ CSDL, là người gồm quyền cao nhất Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Đây chính là phần mềm của hệ csdl
Phần cứng:

Là những thiết bị vật lý được sử dụng để lưu trữ dữ liệu


Kiến trúc một hệ cơ sở dữ liệu

*

Các mức trừu tượng

Mức vật lý(Physical level )

Tập hợp các tập tin, những chỉ mục, những cấu trúc lưu trữ khác cần sử dụng để tróc nã xuất Tồn tại trong những thiết bị lưu trữ như đĩa từ Được quản trị bởi phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu

Mức khái niệm(Conceptual level)

Trừu tượng hóa thế giới thực csdl khái niệm được thiết kế như một thể thống nhất, bao gồm tất cả những dữ liệu được sử dụng bởi một tổ chức DBMS được cho phép gộp những tập tin lại và đọc bọn chúng theo phương giải pháp riêng - phương bí quyết được mô tả bằng database khái niệm

Mức form nhìn(View level)

Là cách nhìn, là quan liêu niệm của từng người sử dụng đối với database mức khái niệm. Sự khác biệt giữa khung nhìn và mức khái niệm thực chất là ko lớn

Tính độc lập dữ liệu, chia sẻ dữ liệu

Hai loại độc lập dữ liệu trong CSDL:

Độc lập vật lý: nuốm đổi tổ chức của cơ sở dữ liệu vật lý tất cả thể nỗ lực đổi hiệu quả đo lường và thống kê của chương trình, nhưng không đòi hỏi phải nắm đổi lại chương trình. Nói một biện pháp khác, mức quan tiền niệm phải đảm bảo được những truy nhập đến cơ sở dữ liệu từ phía người sử dụng Độc lập logic: sự cố kỉnh đổi, thêm bớt thông tin về những thực thể ở mức quan lại niệm ko đòi hỏi nắm đổi các khung nhìn của NSD dẫn tới không cần cố kỉnh đổi chương trình ứng dụng

Tính phân tách sẻ dữ liệu: vì chưng độc lập với chương trình ứng dụng phải nhiều chương trình ứng dụng cùng sử dụng một cơ sở dữ liệu.

Với nhì tính chất trên, ta gồm thể trừu tượng hoá dữ liệu ở mức cao. Sự trừu tượng hoá không những tăng cường hiệu quả quản lý mà còn giúp tư duy tốt về CSDL.