Mệnh đề quan hệ oxford

-

Trong quy trình học giờ đồng hồ Anh, các bạn sẽ phải sử dụng đến mệnh đề quan lại hệ để làm cho câu văn gọn gàng và nhiều thông tin.Mệnh đề quan tiền hệ (MĐQH- Relative Clause) là một nhân tố của câu dùng làm giải thích hợp rõ hơn về danh tự đứng trước nó.

Bạn đang xem: Mệnh đề quan hệ oxford

Ví dụ: The girl who isdriving this car is my cousin.

Cả các từ gạch men chân được điện thoại tư vấn là MĐQH, để bổ sung nghĩa cho từ “the girl”. Nếu cho chỗ này đi thì vẫn là một trong những câu hoàn chỉnh nhưng chúng ta lại không biết cụ thể về cô nàng đó.


*

Các dạng mệnh đề quan liêu hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Chú ý

Đại từ quan lại hệ

Who

Thay gắng cho người, quản lý từ trong MĐQH

An architect is someone who designs buildings.

- khi who/that nhập vai trò tân ngữ (object) trong mệnh đề quan liêu hệ có thể lược bỏ who/that đi.

- thường được sử dụng “that” rộng là “which”

- Trong giờ Anh thời buổi này người ta ít khi sử dụng “whom” mà hay sử dụng “who/that” hoặc lược vứt nó trong trường vừa lòng là tân ngữ object. Chú ý khi sử dụng “who/that” ta lại đặt giới từ theo sau động từ của nó.

Which

Thay chũm cho vật, đồ gia dụng vật. Gồm thể cai quản ngữ hoặc tân ngữ trong MĐQH

The book which is on the table is mine.

Whose

Thay cụ cho download của người, vật ( his- , her- , its- , their- , our- , my- , -’s )

I have a friend whose father is a doctor.

Xem thêm: Cách Nấu Chè Đỗ Đen Với Bột Sắn Dây Ngon Quện Miệng, Cách Nấu Chè Đậu Đen Bột Sắn

Whom

Thay cầm cho người, có tác dụng tân ngữ trong MĐQH.

The man whom I want to lớn see wasn’t here.

The girl to whom you’re talking is my friend.

That

Đại diện mang lại tân ngữchỉ người, vật, đặc biệt trong mệnh đề quan liêu hệ xác minh (có thể dùng chũm who, which)

có thể thống trị ngữ hoặc tân ngữ trong MĐQH

I need khổng lồ meet the boy that is my friend’s sonThere wasa man and a dog that walkedtowards the gate.

Trạng từ quan lại hệ

When (in/on which)

Thay nỗ lực cho cụm từ chỉ thời hạn : then, at that time, on that day….

Do you remember the day when we fisrt met ?

Where (in/at which)

Thay nạm cho các từ chỉ vị trí chốn, tất cả thể cai quản ngữ hoặc tân ngữ vào MĐQH

I like to live in a country where there is plenty of sunshine.

Why (for which)

Thay ráng cho cụm trạng tự chỉ lí bởi : for that reason

Tell me the reason why you are so sad.

Để tham khảo các khóa học và biết thêm thông tin cụ thể hãy liên hệ với bọn chúng tôi:

gioitre10x.com