30 TUỔI THÌ NHUỘM TÓC MÀU GÌ ĐỂ KHÔNG “TRẺ TRÂU” MÀ VẪN FASHION?