Lấy ví dụ về cơ sở dữ liệu quan hệ

-

1. Mô hình dữ liệu quan tiền hệ

a. Khái niệm mô hình dữ liệu

- Mô hình dữ liệu là 1 trong những tập hòa hợp các quan niệm, dùng để làm miêu tả CTDL, các thao tác làm việc dữ liệu, những buộc ràng tài liệu của một CSDL

- Các loại mô hình dữ liệu:

Mô hình logic: (mô hình dữ liệu bậc cao) cho biểu hiện cơ sở dữ liệu ở tầm mức khái niệm cùng nút form quan sát.

Bạn đang xem: Lấy ví dụ về cơ sở dữ liệu quan hệ

Môhình thứ lí: (mô hình dữ liệu bậc thấp) cho thấy thêm dữ liệu được tàng trữ chũm như thế nào.

b. Mô hình dữ liệu quan tiền hệ

- Mô hình tài liệu quan hệ nam nữ được E.F.Codd khuyến cáo năm 1970. Trong khoảng chừng 20 năm trở lại đây những hệ CSDL theo quy mô quan hệ được sử dụng cực kỳ thông dụng.

- Trong mô hình quan liêu hệ:

Về mặt cấu trúc: Dữ liệu được bộc lộ trong các bảng (sản phẩm, cột).Về phương diện thao tác làm việc bên trên dữ liệu: Có thể update dữ liệu : Thêm, xoá, sửa.Về phương diện ràng buộc dữ liệu: Dữ liệu vào một bảng yêu cầu chấp thuận một vài ràng buộc.

2. Trung tâm tài liệu quan liêu hệ

a. Khái niệm

- DataBase quan tiền hệ: cơ sở dữ liệu được gây ra bên trên quy mô tài liệu dục tình.

- Hệ QTDataBase dục tình : Hệ QTDataBase quan hệ dùng để chế tác lập, update cùng khai thác DataBase tình dục.

Xem thêm: Ma Kết Và Bảo Bình Có Hợp Nhau, Ma Kết Và Bảo Bình: Có Thể Kết Hợp Hài Hòa

- Những đặc thù của cơ sở dữ liệu quan tiền hệ:

Mỗi quan hệ gồm một tên riêng biệt với thương hiệu các quan hệ tình dục không giống.Các cỗ là tách biệt cùng trang bị từ bỏ các bộ là không đặc biệt quan trọng.Mỗi thuộc tính có một tên rõ ràng cùng đồ vật từ các trực thuộc tính là không quan trọng đặc biệt.Quan hệ không có thuộc tính đa trị tốt phức hợp.

b. Ví dụ

- Để cai quản học tập sinhmượn sách tại một ngôi trường học tập, thông thườngcai quản lí các lên tiếng sau:

tin tức tín đồ mượn sáchtin tức sáchtin tức mượn sách (ai mượn sách, mượn sách gì, thời gian mượn/ trả)

*

c. Khóa với links thân những bảng

- Khóa: Khóa của một bảng là một tập tất cả một hay như là một số nằm trong tính của bảng khác nhau được các thành viên.

- Khoá chính:

Một bảng có thể có không ít khóa. Trong các khóa của một bảng bạn ta thường lựa chọn (chỉ định) một khóa làm cho khóa chủ yếu.lúc nhập tài liệu cho 1 bảng, quý giá của đa số cỗ tại khóa bao gồm ko được nhằm trống.

* Chụ ý:

Mỗi bảng có ít nhất một khóa. Việc xác định khóa nhờ vào vào quan hệ giới tính lôgic của những tài liệu chứ không phụ thuộc vào vào quý giá của những tài liệu.Nên chọn khóa chính là khóa gồm ít thuộc tính độc nhất vô nhị.

- Liên kết: Thực hóa học sự liên kết giữa những bảng là dựa vào ở trong tính khóa. Chẳng hạn nằm trong tính số thẻ là khóa của bảng người mượn lộ diện lại sinh hoạt bảng mượn sách kia khiến cho link giữa 2 bảng này.