Khoá tiếng anh là gì

-
course·term·fibula·close·batch·snap·fibulae·lock. Padlock·turn off

*
key
Sinh viên đại học tiến hành phân tích chi phí lợi ích hàng ngày , bằng việc triệu tập vào những khoá học nhất định mà họ nghĩ rằng sẽ quan trọng đặc biệt hơn với bản thân , trong khi cắt sút thời gian phân tích hay thậm chí không tham gia những khoá học mà họ thấy ít quan trọng .

Bạn đang xem: Khoá tiếng anh là gì


University students perform cost benefit analysis on a daily basis , by focusing on certain courses that they believe will be more important for them , while cutting the time spent studying or even attending courses that they see as less necessary .
You should still cultivate water virtue in your daily life, turn off the tap when you brush your teeth.
Chúng tôi kiến tạo lại từ trên đầu thời khoá biểu làm việc trường. Lập một loạt những giờ bước đầu và kết thúc, cho các lớp học phụ đạo, lớp học bồi dưỡng, các hoạt động ngoại khoá, giờ bốn vấn, trong suốt thời hạn ở trường.
We rebuilt the entire school day schedule from scratch to add a variety of start và end times, remediation, honors courses, extracurricular activities, and counseling, all during the school day.
Khi chìa khoá độc được tra vào ổ, nó khởi tạo những chuỗi các tín hiệu điện cùng hoá học có thể gây ra triệu chứng tê liệt, mất ý thức, và ở đầu cuối là cái chết.
When the toxic key slides into the lock, it sets off a cascade of chemical & electrical signals that can cause paralysis, unconsciousness, and eventually death.
" Chìa khoá để khai thác tác dụng tiềm năng của technology 4G ở trong nghành không dây có lý thuyết thị ngôi trường của Hoa kỳ , khuyến kích sự xuất hiện thêm các ứng dụng sáng chế thúc đẩy năng suất và hoàn toàn có thể tạo ra cùng với sự thúc đẩy thay đổi và yêu cầu mà chúng ta đã hưởng thụ trong xuyên suốt kỷ nguyên 3G " .
" The key to lớn harnessing the potential benefits of 4G công nghệ lies in America "s market-driven wireless sector , which encourages the emergence of innovative applications that spur productivity và could produce the same surge of innovation and demand we experienced during the 3G era . "
Con mặt đường để phát triển thành một thành viên không thiếu thốn của APS (gọi tắt MAPS) đề xuất trải qua sáu năm khoá giảng dạy bởi Hội đồng cấp cho phép tâm lý học Úc(APAC) và một lịch trình thạc sĩ 2 năm trong một chăm ngành lựa chọn.
The standard route to full membership (MAPS) of the APS involves six years of Australian Psychology Accreditation Council (APAC) accredited study including a two years masters program in an endorsed area of practice.
Chính sách tài khoá thắt chặt được đề cập một phần trong đạo luật hỗ trợ người nộp thuế Mỹ thời điểm năm 2012 (American Taxpayer Relief Act of 2012).

Xem thêm: Xem Phim Mưu Đồ Ẩn Giấu Phần 4 Tập 12 Hd Vietsub + Lồng Tiếng


Những con đường này đến thấy, nhiều câu hỏi hơn câu trả lời trong khoá triết lý vật lý Mỗi lúc tới cuối câu, thiết bị chạy thuật toán đánh dấu ngôi sao ngay lập tức đó.
And these trend lines, you can see, there"s more questions than answers in the laws of physics, và when we reach the end of a sentence, we place a star at that location.
A torque wrench is inserted into the key way, in such a fashion as lớn push the pin upward to lớn unlock a sạc pin code.
Ngoài ra , thầy giáo cũng cần sáng tạo vì phải vận dụng những gì đã học sinh sống khoá huấn luyện và đào tạo để cân xứng với từng team tuổi khác nhau của học viên .
Moreover , the teachers " creativity is also important because they have to lớn apply what "ve learnt in the training courses to lớn suit different age groups .
Nhưng các nước vẫn đối mặt với rủi ro khủng hoảng tăng trưởng đáng kể và cần phải thực hiện các biện pháp nhằm mục đích giảm thiểu yếu nhát về tài bao gồm và tài khoá.
However, the region still faces significant risks khổng lồ growth, & countries need to take measures khổng lồ reduce financial & fiscal vulnerabilities.
Những mục được liệt kê bên cư cũng trở thành máy ảnh khoá (chỉ đọc). Vậy những mục này sẽ không biến thành xoá. Nếu khách hàng thực sự muốn xoá rất nhiều mục này, hãy quăng quật khoá bọn chúng rồi thử lại
The items listed below are locked by camera (read-only). These items will not be deleted. If you really want lớn delete these items, please unlock them và try again
Một số binh sĩ kết thúc huấn luyện đánh nhau trong IDF và tiếp nối trải qua những khoá huấn luyện và đào tạo khác nữa về khủng cha và cảnh sát Biên giới.
Some soldiers complete their IDF combat training và later undergo additional counter terror & Border Police training.
Quy trình chế tạo ra đơn mua hàng và quảng cáo, kiểm soát phân phối quảng cáo cùng nhắm kim chỉ nam quảng cáo với từ khoá.