Khái niệm tổng hợp là gì

-

có thể phân tích và lý giải cơ bản cho em phát âm được ko ạ, em đang đề nghị để thuyết trình. Huhu..

Bạn đang xem: Khái niệm tổng hợp là gì


u0110u1ec1 lu00e0 : Phu01b0u01a1ng phu00e1p phu00e2n tu00edch vu00e0 tu1ed5ng hu1ee3p lu00fd thuyu1ebft lu00e0 gu00ec u1ea1... cu00f3 thu1ec3 giu1ea3i thu00edch cu01a1 bu1ea3n mang lại em hiu1ec3u u0111u01b0u1ee3c ko u1ea1, em u0111ang cu1ea7n u0111u1ec3 thuyu1ebft tru00ecnh. Huhu.. ","product_id":0,"type":0,"date":1331650894,"date_text":"9 nu0103m","link":"/hoidap/5272/331376/phuong-phap-phan-tich-va-tong-hop-ly-thuyet-la-gi.html","num_reply":4,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"quangdn21","name":"Quang","company":"qrwqrqrqrq","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"pp_pp7881
*

* phương pháp phân tích – tổng hợp

Phân tích thứ 1 là phân chia cái toàn cục của đối tượng người sử dụng nghiên cứu giúp thành những bộ phận, đều mặt, số đông yếu tố cấu thành giản solo hơn để nghiên cứu, phát hiện ra từng thuộc tính và thực chất của từng nguyên tố đó, và từ đó giúp chúng ta hiểu được đối tượng người tiêu dùng nghiên cứu vớt một giải pháp mạch lạc hơn, đọc được dòng chung tinh vi từ đông đảo yếu tố bộ phận ấy.

Khi bọn họ đứng trước một đối tượng người tiêu dùng nghiên cứu, chúng ta cảm giác được nhiều hiện tượng đan xen nhau, chồng chéo cánh nhau có tác dụng lu mờ thực chất của nó.Vậy mong mỏi hiểu được thực chất của một đối tượng nghiên cứu họ cần phải phân loại nó theo cung cấp bậc.

Nhiệm vụ của so với là thông qua cái riêng nhằm tìm ra được mẫu chung, thông qua hiện tượng nhằm tìm ra bạn dạng chất, thông qua cái đặc thù để tra cứu ra dòng phổ biến.

Khi phân chia đối tượng người sử dụng nghiên cứu nên phải:

+ xác định tiêu thức nhằm phân chia.

+ chọn điểm xuất xứ để nghiên cứu.

Xem thêm: Thời Gian Hấp Bánh Bao Hấp Bao Lâu Thì Chín, Hấp Bánh Bao Bao Lâu Thì Chín

+ khởi đầu từ mục đích nghiên cứu để search thuộc tính riêng và chung.

Bước tiếp theo của đối chiếu là tổng hợp. Tổng đúng theo là quá trình ngược với quá trình phân tích, tuy vậy lại cung cấp cho quy trình phân tích nhằm tìm ra cái phổ biến cái khái quát.

Từ những kết quả nghiên cứu vãn từng mặt, nên tổng hợp lại để sở hữu nhận thức đầy đủ, đúng chuẩn cái chung, tìm ra được bản chất, quy lao lý vận cồn của đối tượng người tiêu dùng nghiên cứu.

Phân tích với tổng hòa hợp là hai phương thức gắn bó ngặt nghèo quy định và bổ sung cập nhật cho nhau vào nghiên cứu, và có cơ sở khả quan trong cấu tạo, trong tính quy hiện tượng của bản thân sự vật. Vào phân tích, bài toán xây dựng một cách đúng mực tiêu thức phân các loại làm đại lý khoa học tập hình thành đối tượng người sử dụng nghiên cứu thành phần ấy, có ý nghĩa sâu sắc rất quan lại trọng. Trong phân tích tổng đúng theo vai trò đặc biệt thuộc về khả năng liên kết các kết quả cụ thể( có những lúc ngược nhau) tự sự phân tích, kĩ năng trìu tượng, khái quát nắm bắt được mặt định tính từ không hề ít khía cạnh định lượng khác nhau.

Với những ngành công nghệ tự nhiên, kỹ thuật vày tính đúng mực quy định, mặt so sánh định lượng gồm vai trò tương đối quyết định hiệu quả nghiên cứu. Quy trình tổng hợp, định tính ở chỗ này hoặc đưa là đa số phán đoán, đoán trước thiên tai, chỉ đạo cả quá trình nghiên cứu, hoặc đưa là những kết luận rút ra từ phân tích định lượng.Trong các ngành kỹ thuật xã hội - nhân văn, sự hạn chính sách chính xác trong phân tích định lượng làm cho công dụng nghiên cứu chịu ràng buộc rất các vào tổng hợp, định tính. Tuy vậy chính điểm sáng này dễ có tác dụng cho kết quả nghiên cứu bị sai lệch do những sai lạc chủ quan lại duy ý chí.


Phu00e2n tu00edch tru01b0u1edbc hu1ebft lu00e0 phu00e2n chia cu00e1i tou00e0n thu1ec3 cu1ee7a u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng nghiu00ean cu1ee9u thu00e0nh nhu1eefng bu1ed9 phu1eadn, nhu1eefng mu1eb7t, nhu1eefng yu1ebfu tu1ed1 cu1ea5u thu00e0nh giu1ea3n u0111u01a1n hu01a1n u0111u1ec3 nghiu00ean cu1ee9u, phu00e1t hiu1ec7n ra tu1eebng thuu1ed9c tu00ednh vu00e0 bu1ea3n chu1ea5t cu1ee7a tu1eebng yu1ebfu tu1ed1 u0111u00f3, vu00e0 tu1eeb u0111u00f3 giu00fap chu00fang ta hiu1ec3u u0111u01b0u1ee3c u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng nghiu00ean cu1ee9u mu1ed9t cu00e1ch mu1ea1ch lu1ea1c hu01a1n, hiu1ec3u u0111u01b0u1ee3c cu00e1i thông thường phu1ee9c tu1ea1p tu1eeb nhu1eefng yu1ebfu tu1ed1 bu1ed9 phu1eadn u1ea5y. Khi chu00fang ta u0111u1ee9ng tru01b0u1edbc mu1ed9t u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng nghiu00ean cu1ee9u, chu00fang ta cu1ea3m giu00e1c u0111u01b0u1ee3c nhiu1ec1u hiu1ec7n tu01b0u1ee3ng u0111an xen nhau, chu1ed3ng chu00e9o nhau lu00e0m lu mu1edd bu1ea3n chu1ea5t cu1ee7a nu00f3.Vu1eady muu1ed1n hiu1ec3u u0111u01b0u1ee3c bu1ea3n chu1ea5t cu1ee7a mu1ed9t u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng nghiu00ean cu1ee9u chu00fang ta cu1ea7n phu1ea3i phu00e2n chia nu00f3 theo cu1ea5p bu1eadc. Nhiu1ec7m vu1ee5 cu1ee7a phu00e2n tu00edch lu00e0 thu00f4ng qua cu00e1i riu00eang u0111u1ec3 tu00ecm ra u0111u01b0u1ee3c cu00e1i chung, thu00f4ng qua hiu1ec7n tu01b0u1ee3ng u0111u1ec3 tu00ecm ra bu1ea3n chu1ea5t, thu00f4ng qua cu00e1i u0111u1eb7c thu00f9 u0111u1ec3 tu00ecm ra cu00e1i phu1ed5 biu1ebfn. Khi phu00e2n phân tách u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng nghiu00ean cu1ee9u cu1ea7n phu1ea3i: + Xu00e1c u0111u1ecbnh tiu00eau thu1ee9c u0111u1ec3 phu00e2n chia. + Chu1ecdn u0111iu1ec3m xuu1ea5t phu00e1t u0111u1ec3 nghiu00ean cu1ee9u. + Xuu1ea5t phu00e1t tu1eeb mu1ee5c u0111u00edch nghiu00ean cu1ee9u u0111u1ec3 tu00ecm thuu1ed9c tu00ednh riu00eang vu00e0 chung. Bu01b0u1edbc tiu1ebfp theo cu1ee7a phu00e2n tu00edch lu00e0 tu1ed5ng hu1ee3p. Tu1ed5ng hu1ee3p lu00e0 quu00e1 tru00ecnh ngu01b0u1ee3c vu1edbi quu00e1 tru00ecnh phu00e2n tu00edch, nhu01b0ng lu1ea1i hu1ed7 tru1ee3 cho quu00e1 tru00ecnh phu00e2n tu00edch u0111u1ec3 tu00ecm ra cu00e1i chung cu00e1i khu00e1i quu00e1t. Tu1eeb nhu1eefng ku1ebft quu1ea3 nghiu00ean cu1ee9u tu1eebng mu1eb7t, phu1ea3i tu1ed5ng hu1ee3p lu1ea1i u0111u1ec3 cu00f3 nhu1eadn thu1ee9c u0111u1ea7y u0111u1ee7, u0111u00fang u0111u1eafn cu00e1i chung, tu00ecm ra u0111u01b0u1ee3c bu1ea3n chu1ea5t, quy luu1eadt vu1eadn u0111u1ed9ng cu1ee7a u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng nghiu00ean cu1ee9u. Phu00e2n tu00edch vu00e0 tu1ed5ng hu1ee3p lu00e0 nhị phu01b0u01a1ng phu00e1p gu1eafn bu00f3 chu1eb7t chu1ebd quy u0111u1ecbnh vu00e0 bu1ed5 sung lẫn nhau trong nghiu00ean cu1ee9u, vu00e0 cu00f3 cu01a1 su1edf khu00e1ch quan liêu trong cu1ea5u tu1ea1o, trong tu00ednh quy luu1eadt cu1ee7a bu1ea3n thu00e2n su1ef1 vu1eadt. Vào phu00e2n tu00edch, viu1ec7c xu00e2y du1ef1ng mu1ed9t cu00e1ch u0111u00fang u0111u1eafn tiu00eau thu1ee9c phu00e2n lou1ea1i lu00e0m cu01a1 su1edf khoa hu1ecdc hu00ecnh thu00e0nh u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng nghiu00ean cu1ee9u bu1ed9 phu1eadn u1ea5y, cu00f3 u00fd nghu0129a ru1ea5t quan tru1ecdng. Trong nghiu00ean cu1ee9u tu1ed5ng hu1ee3p vai tru00f2 quan tru1ecdng thuu1ed9c vu1ec1 khu1ea3 nu0103ng liu00ean ku1ebft cu00e1c ku1ebft quu1ea3 cu1ee5 thu1ec3( cu00f3 lu00fac ngu01b0u1ee3c nhau) tu1eeb su1ef1 phu00e2n tu00edch, khu1ea3 nu0103ng tru00ecu tu01b0u1ee3ng, khu00e1i quu00e1t nu1eafm bu1eaft u0111u01b0u1ee3c mu1eb7t u0111u1ecbnh tu00ednh tu1eeb ru1ea5t nhiu1ec1u khu00eda cu1ea1nh u0111u1ecbnh lu01b0u1ee3ng khu00e1c nhau. Vu1edbi cu00e1c ngu00e0nh khoa hu1ecdc tu1ef1 nhiu00ean, ku1ef9 thuu1eadt vì chưng tu00ednh chu00ednh xu00e1c quy u0111u1ecbnh, mu1eb7t phu00e2n tu00edch u0111u1ecbnh lu01b0u1ee3ng cu00f3 vai tru00f2 khu00e1 quyu1ebft u0111u1ecbnh ku1ebft quu1ea3 nghiu00ean cu1ee9u. Quu00e1 tru00ecnh tu1ed5ng hu1ee3p, u0111u1ecbnh tu00ednh u1edf u0111u00e2y hou1eb7c giu1ea3 lu00e0 nhu1eefng phu00e1n u0111ou00e1n, du1ef1 bu00e1o thiu00ean tai, chu1ec9 u0111u1ea1o cu1ea3 quu00e1 tru00ecnh nghiu00ean cu1ee9u, hou1eb7c giu1ea3 lu00e0 nhu1eefng ku1ebft luu1eadn ru00fat ra tu1eeb phu00e2n tu00edch u0111u1ecbnh lu01b0u1ee3ng.Trong cu00e1c ngu00e0nh khoa hu1ecdc xu00e3 hu1ed9i - nhu00e2n vu0103n, su1ef1 hu1ea1n chu1ebf u0111u1ed9 chu00ednh xu00e1c trong phu00e2n tu00edch u0111u1ecbnh lu01b0u1ee3ng lu00e0m mang đến ku1ebft quu1ea3 nghiu00ean cu1ee9u lu1ec7 thuu1ed9c ru1ea5t nhiu1ec1u vu00e0o tu1ed5ng hu1ee3p, u0111u1ecbnh tu00ednh. Tuy vậy chu00ednh u0111u1eb7c u0111iu1ec3m nu00e0y du1ec5 lu00e0m cho ku1ebft quu1ea3 nghiu00ean cu1ee9u bu1ecb không đúng lu1ec7ch do nhu1eefng không nên lu1ea7m chu1ee7 quan duy u00fd chu00ed. ","total_vote":1,"voted":false,"date_text":"9 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":331376,"user":{"id":1,"login_name":"yeuyeuyeu_php","name":"nguyu1ec5n thu1ecb hu1eb1ng","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"nguyenhang.vicko