Hồi hướng là gì

-
Ý nghĩa của việc hồi hướng vong linhHồi hướng công đức tạo thành phước báuTụng gớm hồi hướng góp giải trừ nghiệp chướng

Hồi hướng mang ý nghĩa là gom về, cách thức đem công đức niệm phật, niệm tởm về một nơi. Tụng tởm hồi hướng đó là thiện căn công đức của chính bản thân mình để nhắm đến mục đích ích lợi dành cho chính mình hoặc cũng hoàn toàn có thể do chúng sinh khác.

Bạn đang xem: Hồi hướng là gì

Ý nghĩa của vấn đề hồi hướng vong linh

Hồi phía ( xuất xắc Paridanayati) là trường đoản cú ngữ dùng làm chỉ về hành vi thu về đưa về, trao đi cùng nhận về. Hoặc cũng hoàn toàn có thể hiểu rằng hồi hướng đó là mang công đức tụng kinh, trì chú, niệm phật … mà chính bạn dạng thân mình tu tập với xoay chiếc nhân được nhận phước báo cơ mà công đức vẫn làm, sau đó đem về sự vãng sanh sinh sống Tây phương cực lạc làm chiếc quả siêu phàm nhập thánh mà lại thoát tử.

*

Hồi hướng như thế nào?

Theo như từ điển Phật học Huệ Quang, hồi phía chỉ vấn đề mình dùng thiện căn công đức tu hành mà tìm hiểu mục đích đó làm mẫu lợi cho cái đó sinh hoặc cũng hoàn toàn có thể là ích lợi cho bao gồm mình. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Giang lại giảng giải rằng Hồi hướng chính là gom về có công đức công đức niệm Phật, tụng tởm gom về một nơi, mang lại Tây phương rất lạc, đến sự việc cầu sanh….

Chữ hồi nhằm thể hiện ý định hay quyết định không thuận theo người thương thế thái, chữ hướng là chỉ đến sự ra quyết định mong mỏi đến phương giải pháp xa xuất thế. Hồi hướng chính là hồi nhân quả, hồi tự phía tha, hồi hướng lý.

Hồi hướng công đức tạo ra phước báu

Hồi phía công đức một ý niệm của nhà Phật hoàn toàn có thể hiểu như sau: công đó là công năng tăng phước báo, tạo nên phước lợi nhân quả, đức là phước hạnh đức của các người tu hành. Theo Pháp Bảo Đàn tởm công đức được phía trong pháp thân không thể vì tu nhưng thành. Công đức là bình đẳng, chân như, vô sai biệt.

Hồi hướng công đức ( tốt Pridana) mang chân thành và ý nghĩa là bố thí (dana) khắp cả (pari), tức ba thí công đức của bản thân mình dành cho tất cả chúng sinh. Vào quyển Đại quá Nghĩa Chương, hồi phía công đức lại sở hữu 3 chân thành và ý nghĩa khác nhau, gồm:

Mong ước trí tuệ.

Xem thêm: Room Charge Là Gì - Các Thuật Ngữ Khách Sạn

Mang thiện pháp mà mình tu được ban đến cho chúng sinh.

Đưa thiện căn bình mình tới pháp tính bình đẳng như thật.

Hoặc cũng rất có thể hiểu rằng hồi hướng công đức đó là công hạnh tu hành diễn đạt sự thiện nguyện tự bi của fan hồi hướng, đầy đủ chúng sinh gần như hưởng công đức trường đoản cú hồi hướng, bình đẳng, vô phân biệt, vô chấp. Trong tởm Tiểu phẩm Bát-nhã gồm ghi cụ thể rằng "Hồi phía mà không tồn tại một pháp làm sao được call là hồi hướng thì mới có thể gọi là hồi hướng A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề (...), vị chư Phật dạy dỗ rằng hồi hướng thì không được chấp tướng".

Như sự huấn luyện của Huệ Năng và cũng theo Đại quá nghĩa chương trong khi thấy tính chân thật, bình đẳng là pháp vô tri thuộc chân lý hoàn hảo và tuyệt vời nhất đó là chân như không contact gì cho tới nhân quả của hiện tại tượng. Những chúng sinh do này mà đều dìm công đức hồi hưởng. Về thuyết lý nhân quả tùy phụ thuộc vào sức hồi vị trí hướng của mỗi người tương tự như tùy theo phước báo, nghiệp lực của mỗi chúng chúng sinh cơ mà thọ nhận đang khác nhau.

*

Hồi hướng công đức

Đối với những người dân chưa từng làm việc thiện, chỉ làm điều ác người này vẫn sẽ nhận thấy công đức. Đây không hẳn đây điều trái với quy vẻ ngoài nhân quả mà bởi tại những kiếp trước người này đã tích đức ít nhiều. Hồi phía công đức chính là mục đích mà nhân tình tát, chư Phật biện pháp tu hành cải cách và phát triển tâm linh và nguyện cầu lành từ bỏ bi mà những người dân tu hành buộc phải thực hiện.

Tụng tởm hồi hướng góp giải trừ nghiệp chướng

Theo chủ chùa Phước Viên (Đồng Nai) Hòa thượng thích Quang Đạo vẫn nói rằng: "Phương pháp sám hối, hồi hướng là chánh pháp nhưng đức Phật sẽ dạy, cùng có tính năng giải nghiệp rất hiệu quả...". Chúng sinh bởi vì vọng động mà mê muội, vô minh trải khuất đời kiếp kiếp tâm động khởi niệm tạo thành biết bao độc ác làm bịt mất Phật tánh chân trọng tâm của mình. Còn nếu như không tiêu trừ đi nghiệp chướng thì Phật tánh khó miêu tả tiền.