Con Trai Gọi Điện Chúc Tết, Hoài Linh Than: 'bố Khổ Lắm Con À, Khốn Khổ Lắm'