Fuel là gì

-
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Fuel là gì

*
*
*

fuel
*

fuel /fjuəl/ danh từ hóa học đốt, nhiên liệu dòng khích độngto showroom fuel lớn the flames (to the fire) lửa cháy đổ thêm dầu ngoại cồn từ cung ứng chất đốtto fuel a ship: cung cấp chất đốt mang đến một mẫu tàu nội đụng từ lấy chất đốt (tàu...)
danh từ o chất đốt, nhiên liệu động từ o tiếp nhiên liệu, cung cấp nhiên liệu § antiknock fuel : nhiên liệu chống nổ § aviation fuel : nhiên liệu máy cất cánh § aviation turbine fuel : nhiên liệu tuabin máy cất cánh § blended fuel : nhiên liệu hỗn hợp § brick fuel : chất đốt đóng bánh § ceramic fuel : nhiên liệu nghành nghề gốm § clean fuel : nhiên liệu sạch § composite fuel : nhiên liệu hỗn hợp § centaminated fuel : nhiên liệu nhiễm bẩn § diesel fuel : dầu điezel § distillate fuel : nhiên liệu đã chưng cất § domestic fuel : nhiên liệu dân dụng § dual fuel : nhiên liệu kép § Dubbs fuel : nhiên liệu cặn thu được bằng phương pháp crackinh Dubbs § engine fuel : nhiên liệu động cơ, nhiên liệu thiết bị phát § gaseous fuel : nhiên liệu dạng khí § heavy fuel : nhiên liệu nặng § trang chủ produced fuel : nhiên liệu sản xuất vào nước § household fuel : nhiên liệu cần sử dụng trong gia đình, nhiên liệu dân dụng § jet fuel : nhiên liệu phản lực § jet propulsion fuel : nhiên liệu động cơ phản lực § liquid fuel : nhiên liệu lỏng § missile fuel : nhiên liệu thương hiệu lửa § motor fuel : nhiên liệu động cơ § nuclear fuel : nhiên liệu hạt nhân § oil fuel : nhiên liệu dầu § pulverized fuel : nhiên liệu xịt § reference fuel : nhiên liệu chuẩn § residual fuel : nhiên liệu cặn § rocket fuel : nhiên liệu tên lửa § safety fuel : nhiên liệu an ninh § smokeless fuel : nhiên liệu không sương § solid fuel : nhiên liệu rắn § spent fuel : nhiên liệu đã sử dụng § stove and furnace fuel : nhiên liệu dân dụng § substitude fuel : nhiên liệu thay thế § synthetic fuel : nhiên liệu tổng hợp § chạy thử fuel : nhiên liệu thí nghiệm § tractor fuel : nhiên liệu thiết bị kéo § fuel gas : khí nhiên liệu § fuel injector : thiết bị xịt nhiên liệu
*

Xem thêm: Có Nên Tìm Người Yêu Qua Mạng, Lý Do Tôi Không Thích Tìm Người Yêu Qua Mạng

*

*

n.

a substance that can be consumed to lớn produce energy

more fuel is needed during the winter months

they developed alternative fuels for aircraft

v.

provide with a combustible substance that provides energy

fuel aircraft, ships, và cars

take in fuel, as of a ship

The tanker fueled in Bahrain

stimulate

fuel the debate on creationism


English Synonym and Antonym Dictionary

fuels|fueled|fuelled|fueling|fuellingsyn.: combustible kindling