{Phim Vn} Đối Thủ Kỳ Phùng Tập 1, Phim Truyện: Đối Thủ Kỳ Phùng