Công cụ dụng cụ tiếng anh là gì

-

Kế toán Kiểm tân oán là 1 trong số những ngành mong muốn tuyển chọn dụng tối đa hiện nay giờ, tuy nhiên đề nghị tuyển chọn dụng ngành này của những công ty, tập đoàn lớn phệ cũng khá nghiêm ngặt cùng với tiếng anh chuyên ngành kế toán tài chính thù kiểm toán là một trong những Một giữa những khả năng yêu mong cơ mà bọn họ ứng viên cần nắm rõ nếu còn mong mỏi thao tác làm việc cùng thăng tiến trong môi trường thiên nhiên hội nhập ráng giới.


*

Tổng phù hợp 100 thuật ngữ giờ đồng hồ anh siêng ngành kế toán kiểm toán

Trong nội dung bài viết này, thienmaonline.vn vẫn tổng đúng theo 100 thuật ngữ giờ đồng hồ đeo tay anh chăm ngành kế tân oán kiểm toán theo bảng vần âm, hy vọng sẽ giúp đỡ bọn họ học trường đoản cú vựng siêng ngành một phương án tất cả khối hệ thống rộng.

Thuật ngữ A

Accounting entry /əkauntiɳ entri/: cây bút toán Accumulated /əkju:mjuleit/: Lũy kế Accrued expenses /ikspens/: Ngân sách giá thành nên trả Advanced payments béo suppliers : Trả trước người bán buôn Assets /æsets/: gia tài Advances to lớn employees: tạm bợ ứng

Thuật ngữ B

Bookkeeper /bukki:pə/: tín đồ lập report Balance sheet /bæləns ʃi:t/: Bảng cân đối kế toán

Thuật ngữ C

Capital construction /kæpitl kənstrʌkʃn/: thiết kế cơ bảnCash /kæʃ/: Tiền mặt Cash in hand: Tiền mặt tại quỹ Cash at bank /kæʃ at bæηk/: chi phí gửi ngân hàng Cash in transit: chi phí vẫn chuyển Cheông xã và take over: gần cạnh hoạch Cost of goods sold: giá vốn bán sản phẩm Construction in progress: túi tiền phát hành cơ bạn dạng dở dang Current portion of long-term liabilities: Nợ dài lâu mang lại hạn trả Current assets /kʌrənt æsets/: gia tài giữ va và đầu tư chi tiêu ngắn thêm hạn

Thuật ngữ D

Deferred expenses: ngân sách chi tiêu hóng kết đưa Deferred revenue: người cài trả trước Depreciation of intangible fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài cố định và thắt chặt vô tưởng tượng Depreciation of fixed assets /di,pri:ʃieiʃn/, /fiks æsets/: Hao mòn luỹ kế gia tài cố định và thắt chặt và thắt chặt hữu hình Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài thắt chặt và thắt chặt và cố định mướn tài chính

Thuật ngữ E

Equity và funds: Vốn cùng quỹ Expense mandate /ikspens mændeit/: Ủy nhiệm giới thiệu Exchange rate differences /ikstʃeindʤ reit difrəns/: Chênh lệch tỷ giá thành Expenses for financial activities /ikspens/, /fainænʃəl æktivitis/: giá cả hoạt động tài chínhExtraordinary income /ikstrɔ:dnri inkəm/: thu nhập không thông thường Extraordinary expenses /ikstrɔ:dnri ikspens/: ngân sách phi lý Extraordinary profit: roi bất thường

Thuật ngữ F

Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng Financials /fainænʃəls/: Tài rất cần thiết Financial rattiện ích ios /fainænʃəl reiʃiou/: Chỉ số tài bao gồm Finished goods: Thành phđộ độ ẩm tồn kho Fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt Fixed asset costs: Nguyên giá chỉ gia tài cố định hữu hình


Thuật ngữ G

General cùng administrative sầu expenses: túi tiền thống trị doanh nghiệp Goods in transit for sale: Hàng gởi đi mua sắm Gross revenue /grous revinju:/: lệch giá tổng Gross profit /grous profit/: lợi tức đầu tư tổng

Thuật ngữ I

Income from financial activities: Thu nhập vận động tài bao gồm Intangible fixed asset costs: Nguyên giá chỉ gia sản thắt chặt và cố định và thắt chặt vô hình Instruments và tools: Công nỗ lực, lao lý trong kho Intangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định vô tưởng tượng Inventory /inventri/: sản phẩm tồn kho Intra-company payables: yêu cầu trả những đơn vị nội cỗ Investment & development fund: Quỹ đầu tư phát triểnItemize /aitemaiz/: mở đái khoản

Thuật ngữ L

Leased fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài bao gồm Leased fixed asset costs: Nguim giá gia tài thắt chặt và cố định mướn tài đa phần Liabilities /,laiəbiliti/: Nợ bắt buộc trả Long-term financial assets: các khoản đầu tư tài thiết yếu lâu dài Long-term borrowings: Vay lâu dài Long-term mortgages, deposits, collateral: các khoản cụ chấp, cam đoan quỹ, cam kết cược nhiều năm Long-term liabilities: Nợ lâu dài Long-term security investments: Đầu bốn hội kinh doanh chứng khoán thù lâu năm hạn

Thuật ngữ M

Merchandise inventory /mə:tʃəndaiz inventri/: hàng hoá tồn kho

Thuật ngữ N

Net revenue: lợi nhuận thuần Net profit: roi thuần Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp Non-current assets: Tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt với ngân sách lâu nhiều năm Non-business expenditures: đưa ra sự nghiệp

Thuật ngữ O

Operating profit: lợi tức đầu tư trường đoản cú chuyển động SXKD Other funds: Nguồn kinh phí đầu tư đầu tư, quỹ không giống Other current assets: tài sản lưu động không giống Other long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn rất khác Other receivables: những khoản đề xuất thu rất khác Other payables: Nợ rất khác Other short-term investments: Đầu bốn thời gian ngắn khác Owners equity: nguồn ngân sách chủ slàm vấn đề hữu

Thuật ngữ P

Prepaid expenses: Ngân sách chi phí trả trướcPayables to lớn employees: buộc phải trả công nhân viên cấp dưới cấp dưới Profit before taxes: lợi nhuận trước thuế Provision for devaluation of stocks: Dự chống áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho Profit from financial activities: lợi tức đầu tư từ bỏ vận động tài bao hàm Purchased goods in transit: Hàng tải về sẽ đi bên trên đường

Thuật ngữ R

Receivables /risi:vəbls/: những khoản đề xuất thuRaw materials /rɔ: mətiəriəl/: Nguyên đồ dùng liệu, vật tư tồn kho Receivables from customers: yêu cầu thu của bạn Reserve fund /rizə:v fʌnd/: Quỹ dự trữ Reconciliation /,rekəsilieiʃn/: Đối chiếu Revenue deductions /revinju: didʌkʃns/: các khoản sút trừ Retained earnings /ritein ´ə:niη/: Lợi nhuận không phân phối

Thuật ngữ S

Sales expenses: chi phí bán sản phẩm Sales returns: Hàng phân phối bị trả lại Sales rebates: áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá bán bán hàng Short-term borrowings: Vay thời gian ngắn Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn Short-term investments: những khoản chi tiêu tài chính ngắn hạn Short-term mortgages, collateral, deposits: những khoản thế chấp vay vốn, khẳng định cược, ký kết quỹ ngắn hạn Stockholders equity /´stɔk¸houldə ekwiti/: nguồn vốn sale Short-term security investments: Đầu tư dịch khoán nthêm hạnSurplus of assets awaiting resolution: tài sản quá đợi xử lý

Thuật ngữ T và W

Taxes cùng other payables khổng lồ the State budget: Thuế cùng phần đông khoản đề xuất nộp doanh nghiệp nước Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt hữu hình Total assets: Tổng cộng gia tài Total liabilities cùng owners equity: Tổng cộng nguồn chi phí Trade creditors: bắt buộc trả cho những người bán Treasury stock /treʤəri stɔk/: cổ phiếu quỹWelfare và reward fund: Quỹ tâng bốc trọn cùng với phúc lợi

Trên đây là 100 thuật ngữ giờ đồng hồ đeo tay anh chuyên ngành kế toán tài chính thù kiểm toán thông dụng độc nhất vô nhị, liên tiếp được vận dụng trong quá trình. Nếu bạn có nhu cầu được đào tạo và huấn luyện một giải pháp chuyên nghiệp về các khả năng và kiến thức giờ đồng hồ thời trang anh ship hàng mang đến công việc, hãy ĐK theo link sau nhằm mục tiêu dìm cung cấp tư vấn quãng thời gian học tập giờ đồng hồ anh dành riêng riêng cho người đi có tác dụng nhé: thienmaonline.vn/dang-ky-hoc/