Có nên dùng vương não khang

-
giảm 30.000 cho deals trên 600.000 bớt 50.000 cho đơn hàng trên một triệu ( áp dụng cho giao dịch tiếp theo )
*
vuong nao khang 1 K4176
*
vuong nao khang 2 R7713
*
vuong nao khang 11 C0440
*
vuong nao khang 12 I3186
*
vuong nao khang 0 S7666
*
vuong nao khang 3 G2051
*
vuong nao khang 4 N5687
*
vuong nao khang 5 M4610
*
vuong nao khang 6 O5271
*
vuong nao khang 7 F2570
*
vuong nao khang 8 P6764
*
vuong nao khang 9 A0401
*
vuong nao khang 10 C1072
*
vuong nao khang 11 P6370
*
vuong nao khang 13 R7841