Closing inventory là gì

-

Làm nỗ lực nào để học giờ anh tiếp xúc chuyên ngành kế toán năng suất cao khi chúng ta còn yêu cầu dành thời hạn cho việc làm. Câu vấn đáp chình là hãy tự vận dụng tiếng Anh vào câu hỏi làm hằng ngày. Ví dụ bài học kinh nghiệm dưới đây Aroma gửi đến các bạn đều công thức thân quen trong kế toán bằng tiếng Anh. Chúng ta hãy phụ thuộc vào những công thức này thử học tập từ vựng coi nhé :


Bạn đang xem: Closing inventory là gì

HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH QUA CÔNG THỨC KẾ TOÁN

Gross profit = Sales – cost of goods soldLợi nhuận gộp = doanh thu – Ngân sách ngân sách hàng bán Profit before tax ( PBIT ) = Gross profit + Income from financial activities – Expense from financial activities – Selling expense – Administrative Expense + Others income – Others expenseLợi nhuận trước thuế ( PBIT ) = lệch giá gộp + Tổng các khoản thu nhập từ vận động giải trí kinh tế tài bao gồm – chi phí hoạt rượu cồn giải trí kinh tế tài chính – chi tiêu bán sản phẩm – ngân sách hành chủ yếu + những người khác gồm thu nhập – chi tiêu khác Profit after tax = PBIT – Income tax expense ( Income tax expense = Income tax rate x PBIT ) roi sau thuế = PBIT – Ngân sách túi tiền thuế thu nhập trong những số đó : Ngân sách chi phí thuế các khoản thu nhập = Thuế suất thuế thu nhập x PBIT COST OF GOODS SOLD / COST OF SALES = Opening Inventory + Purchase – Closing bỏ ra PHÍ VỐN HÀNG BÁN / đưa ra PHÍ BÁN HÀNG = hàng tồn đọng đầu kì + sở hữu – hàng tồn dư cuối kì ( áp dụng so với doanh nghiệp thương mại là phần lớn )


Mọi người Cũng coi Cây chìa vôi: Công dụng, bí thuốc và biện pháp dùng hiệu quả

COST OF GOODS SOLD = Opening Finished goods + Cost of manufactured – Closing Finished goodsXem thêm: Sinh Ngày 13/9 Là Cung Gì ? Người Sinh 13 Tháng 9 Là Cung Hoàng Đạo Gì

bỏ ra PHÍ VỐN HÀNG BÁN = thành phẩm tồn dư đầu kì + mức chi phí – thành phẩm tồn kho cuối kì ( áp dụng so với doanh nghiệp dịch vụ thương mại là đa số )

COST OF MANUFACTURED = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress(Sum of production cost = Direct material cost + Direct labour cost + Overhead costDirect material cost = Opening Raw material + Purchase – Closing Raw material)CHI PHÍ SẢN XUẤT (GIÁ THÀNH) = Hàng đang sản xuất đầu kì + Tổng ngân sách chi tiêu sản xuất – Hàng sẽ sản xuất cuối kì

trong những số ấy : Tổng ngân sách sản xuất = túi tiền vật tứ trực tiếp + chi phí nhân công thẳng + chi phí chung Ngân sách chi tiêu vật tư trực tiếp = nguyên liệu đầu kì + cài – vật liệu cuối kì Credit sales = Closing Trade Receivable – Opening Trade Receivable + Allowed Discount + Cash received from customer + Contra between trade receivable and trade payable lệch giá bán chịu đựng = số dư bắt buộc thu cuối kỳ – số dư yêu cầu thu thời điểm đầu kỳ + những khoản phân tách khấu cho tất cả những người mua + người mua giao dịch thanh toán nợ yêu cầu thu ) + bù trừ giữa nợ buộc phải thu với nợ phải trả )

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid khổng lồ supplier + Contra between trade receivable và trade payablemua = số dư nợ nên trả cuối kỳ – số dư nợ buộc phải trả đầu kỳ + các khoản chiết khấu cảm nhận + các khoản chi phí nợ trả cho nhà cung ứng + bù trừ thân nợ buộc phải thu và nợ buộc phải trả.


Annual depreciation ( according to straight line method ) = Cost of assets – residual value / The amount of years of use lifeKhấu hao hàng năm ( theo phương pháp đường trực tiếp ) = Nguyên giá tài sản – quý hiếm thanh lý trưng thu / số lượng năm áp dụng Carrying amount = Cost – accumulated depreciation giá bán trị còn lại = ngân sách – hao mòn luỹ kế khấu hao lũy kế ’ phương pháp học từ bỏ vựng qua cách làm này chắc như đinh là dễ thuộc hơn đúng không ạ nào ? Vốn từ vựng vựng đa dạng là chìa khóa thành công xuất sắc khi tham gia học tieng anh giao tiep chuyen nganh ke toan đấy !


Source: https://gioitre10x.com Category: Là gì


Share
*

Khánh Chi

Chào hầu hết người, em là Khánh bỏ ra Cancel Reply

lưu lại tên của tôi, email, và website trong trình trông nom này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.