Chưa triển khai tiếng anh là gì

-

Triển khai là gì?

Triển khai là triển khai các quá trình trong kế hoạch, không ngừng mở rộng trong một quy mô, phạm vi đã có được xác định.

Bạn đang xem: Chưa triển khai tiếng anh là gì

Triển khai là động từ hay được sử dụng trong số văn bạn dạng như nghị định, nghị quyết, thông bốn hay những văn bạn dạng mang tính lập kế hoạch… ví như khi thực hiện công việc như triển khai dự án đầu tự, xúc tiến kế hoạch chế tạo và cải cách và phát triển doanh nghiệp, tiến hành kế hoạch giảng dạy…

Triển khai giờ đồng hồ Anh là gì?

Triển khai giờ đồng hồ Anh là deployment.

Định nghĩa thực hiện được dịch lịch sự tiếng Anh như sau:

Implementation is to lớn perform the work in the plan, expanding within a defined scale and scope.

Deploying is a verb commonly used in documents such as decress, resolutions, circulars or planning documents… For example, when performing tasks such as project implementation, plan khổng lồ build and develop businesses, implement teaching plans…

*

Những từ tương đương với thực hiện tiếng Anh là gì?

Từ triển khai hiện giờ không có những từ đồng nghĩa tương quan mà từ thực hiện sẽ nối với các từ khác nhằm câu tất cả ý nghĩa. Ví dụ như:

– Triển khai thực hiện (tiếng Anh là implement).

– Triển khai tiến hành (tiếng Anh là implementation).

– Triển khai link (tiếng Anh là liên kết deployment).

– Triển khai sắp xếp (tiếng Anh là deployment arrangements).

Ví dụ về cụm từ có sử dụng từ thực hiện tiếng Anh viết như thế nào?

– Triển khai dự án tiếng Anh là gì?

Triển khai dự án tiếng Anh là project implementation.

Xem thêm: Chuyên Gia Giải Đáp: Đàn Ông Quan Hệ Nhiều Lần Liên Tiếp Có Sao Không?

Triển khai dự án là bài toán tổ chức, doanh nghiệp tiến hành các dự án công trình đã được lên planer trước kia (dự án xây dựng, dự án đầu tư kinh doanh, dự án trở nên tân tiến thị trường…)

Triển khai dự án tiếng Anh được dịch lịch sự tiếng Anh như sau:

Project implementation means the organization and enterprise executing projects that have been previously planned (construction projects, business investment projects, market development projects, etc.).

– Deploy là gì?

Deploy được phát âm là triển khai.

*

– tiến hành tiếng Anh là gì?

Thực hiện tại tiếng Anh là perform.

Thực hiện là hễ từ, chỉ các buổi giao lưu của cá nhân, tổ chức triển khai phải làm khi triển khai công việc hay thực hiện dễ dàng là chỉ các hoạt động bình thường của con bạn như: triển khai việc nhà, thực hiện học tập nghiên cứu…

Thực hiện nay được dịch sang tiếng Anh như sau:

Performance is a verb, only activities that individuals and organizations must bởi when carrying out the work or simply performing ordinary human activities such as doing housework, conducting research và research assist…

– xúc tiến tiếng Anh là gì?

Thực thi tiếng Anh là enforcement.

Thực thi là từ có cùng ý nghĩa với thực hiện. Mặc dù nhiên, thực thi sẽ được sử dụng vào các nghành nghề dịch vụ chính trị như trong những văn phiên bản hướng dẫn luật, thông tư, công văn phía dẫn…

Thực thi được dịch quý phái tiếng Anh như sau:

Execution is a word with the same meaning as execution. However, enforcement will be used in political fields such as in legal documents, circulars, guiding document, etc.

– Implement là gì?

Implement là thực thi thực hiện.

– Triển khai phiên bản vẽ giờ đồng hồ Anh là gì?

Triển khai bản vẽ giờ Anh là deploy drawings.

Triển khai bản vẽ là việc thực tiễn hóa bản vẽ thông qua vận động xây dựng, gắn thêm ráp. Thông thường là các bạn dạng vẽ thiết kế như phiên bản vẽ thi công nhà, bản vẽ xây đắp hồ bơi, bạn dạng vẽ kiến thiết cầu đường…

Drawing deployment is the actualization of drawings through construction & assembly activities. Usually the thiết kế drawings such as house design drawings, pool thiết kế drawings, bridge design drawings…