Cách hiện mối quan hệ trên facebook

-

Bạn mong mỏi thông báo cho tất cả thế biết rằng bạn đã “thoát kiếp FA”? Chỉ cần thay đổi tình trạng quan hệ nam nữ trên Facebook sang hẹn hò hoặc đang đính hôn, kết hôn là xong.


*
giới thiệu -> gia đình và những mối qua nhệ -> Thêm tình trạng quan hệ của bạn" src="https://gioitre10x.com/wp-content/uploads/2016/10/tao-thay-doi-tinh-trang-quan-he-facebook-1.png" alt="Trang cá nhân -> giới thiệu -> gia đình và các mối qua nhệ -> Thêm chứng trạng quan hệ của bạn" width="711" height="502" srcset="https://gioitre10x.com/cach-hien-moi-quan-he-tren-facebook/imager_1_39169_700.jpg" sizes="(max-width: 711px) 100vw, 711px" />

Bước 2: nhận nút mũi thương hiệu bên nên khung chứng trạng quan hệ để lựa chọn mối quan hệ bạn muốn thêm vào. Ở đây có khá nhiều tình trạng quan hệ giới tính từ Độc thân cho đến Góa.

*
*
*
*
*
*
*
trình làng -> gia đình và các mối qua nhệ -> Chỉnh sửa" src="https://gioitre10x.com/wp-content/uploads/2016/10/tao-thay-doi-tinh-trang-quan-he-facebook-6.jpg" alt="Trang cá nhân -> giới thiệu -> mái ấm gia đình và các mối qua nhệ -> Chỉnh sửa" width="859" height="483" srcset="https://gioitre10x.com/cach-hien-moi-quan-he-tren-facebook/imager_8_39169_700.jpg" sizes="(max-width: 859px) 100vw, 859px" />

Bước 2: nhấp vào mũi thương hiệu bên nên khung chứng trạng quan hệ để cầm đổi. Nếu bạn muốn xóa triệu chứng quan hệ đã tất cả thì lựa chọn — (lựa chọn đầu tiên).

*
*
*
*
Giới thiệu" src="https://gioitre10x.com/wp-content/uploads/2016/10/tao-thay-doi-tinh-trang-quan-he-facebook-14.png" alt="Mở trang cá nhân Facebook -> Giới thiệu" width="350" height="429" srcset="https://gioitre10x.com/cach-hien-moi-quan-he-tren-facebook/imager_12_39169_700.jpg" sizes="(max-width: 350px) 100vw, 350px" />