Bảo Mật

-
gioitre10x.com tích lũy thông tin của người tiêu dùng gửi cho cái đó tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin trải qua những trang người tiêu dùng truy cập, thông tin được hỗ trợ thông qua việc khảo sát và đăng ký, API. Những thông tin này có thể chứa dữ liệu cá nhân của các bạn bao gồm: địa chỉ, số điện thoại, vv... Gioitre10x.com khẳng định bảo vệ bình yên thông tin của bạn. Chúng tôi không được phép bật mí thông tin cá thể mà không có sự có thể chấp nhận được bằng văn bản. Mặc dù nhiên, một số thông tin thu thập từ bạn và về chúng ta được sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ của công ty chúng tôi với bạn. Phần lớn thông tin cửa hàng chúng tôi thu thập không được chia sẻ với bạn, buôn bán hoặc cho thuê, ngoại trừ một số trong những trường vừa lòng sau đây:

gioitre10x.com bao gồm thể chia sẻ thông tin cá nhân để điều tra hoặc ngăn ngừa các vận động bất phù hợp pháp, nghi hoặc gian lận, các tình huống liên quan cho các hiểm họa sự bình an tính mạng của ngẫu nhiên người như thế nào theo yêu cầu của điều khoản pháp.
gioitre10x.com hợp tác với những công ty không giống đại diện chúng tôi ở một trong những nhiệm vụ và hoàn toàn có thể cần phải chia sẻ thông tin của khách hàng với họ để hỗ trợ các thành phầm và thương mại & dịch vụ cho bạn. Gioitre10x.com cũng đều có thể chia sẻ thông tin của công ty để cung cấp sản phẩm hoặc thương mại dịch vụ mà các bạn yêu mong hoặc khi cửa hàng chúng tôi có được sự cho phép của bạn.
Chúng tôi đã chuyển thông tin về các bạn nếu shop chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với doanh nghiệp khác. Vào trường phù hợp này, công ty chúng tôi sẽ thông báo cho chính mình bằng e-mail hoặc bằng cách thông báo khá nổi bật trên trang web của chúng tôi trước khi thông tin về các bạn được bàn giao và trở thành đối tượng người dùng của một chính sách Bảo mật khác.
Bảng tóm tắt này được cung cấp cho mình vì tiện ích của các bạn và không ràng buộc pháp lý. Xin vui vẻ đọc Điều khoản một cách toàn vẹn để gắng rõ.