Bài 10 cơ sở dữ liệu quan hệ

-

– quy mô dữ liệu là một trong những tập hợp đầy đủ khái niệm, thực hiện để trình bày CTDL, những thao tác dữ liệu, hầu như ràng buộc tài liệu của một CSDL

Bạn đã đọc: bài bác 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ

– các loại mô hình dữ liệu:

Mô hình logic: (mô hình dữ liệu bậc cao) cho diễn đạt CSDL ở tại mức khái niệm và mức khung nhìn.

Bạn đang xem: Bài 10 cơ sở dữ liệu quan hệ

Mô hình vật dụng lí: (mô hình tài liệu bậc thấp) cho thấy dữ liệu được lưu trữ thế nào.

b. Mô hình dữ liệu quan liêu hệ

– mô hình dữ liệu tình dục được E.F.Codd lời khuyên năm 1970. Trong vòng 20 năm quay lại đây hầu hết hệ database theo quy mô quan hệ được thực hiện rất phổ biến.

Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ

– Trong mô hình quan hệ:

Về mặt cấu trúc: dữ liệu được thể hiện trong những bảng (hàng, cột).Về mặt thao tác trên dữ liệu: tất cả thể cập nhật dữ liệu : Thêm, xoá, sửa.Về khía cạnh ràng buộc dữ liệu: tài liệu trong một bảng buộc phải thoả mãn một số trong những ràng buộc.

2. Cơ sở tài liệu quan hệ

a. Khái niệm

– csdl quan hệ: cơ sở dữ liệu được xây cất trên quy mô dữ liệu quan hệ.

– Hệ QTCSDL quan hệ nam nữ : Hệ QTCSDL quan hệ thực hiện để chế tác lập, update và khai thác CSDL quan tiền hệ.

Xem thêm: Nam 84 Hợp Với Tuổi Nào Nhất, Nam Giáp Tý Sinh Năm 1984 Hợp Với Tuổi Nào Nhất

– Những đặc trưng của cơ sở dữ liệu quan hệ:

Mỗi quan tiền hệ gồm một tên phân biệt với tên phần nhiều quan hệ khác.Các bộ là minh bạch và trang bị tự những bộ là không quan trọng.Mỗi ở trong tính bao gồm một tên rõ ràng và thứ tự phần đông thuộc tính là ko quan trọng.Quan hệ không tồn tại thuộc tính đa trị tốt phức hợp.

b. Ví dụ

– Để làm chủ học sinh mượn sách ở một trường học, thông thường quản lí những thông tin sau: 

tin tức người mượn sáchThông tin sáchThông tin mượn sách (ai mượn sách, mượn sách gì, thời hạn mượn/ trả)

*

c. Khóa và liên kết trong số những bảng

– Khóa: Khóa của một bảng là một tập tất cả một hay là một số nằm trong tính của bảng biệt lập được mọi cá thể.

– Khoá chính:

Một bảng tất cả thể có không ít khóa. Trong số những khóa của một bảng fan ta thường lựa chọn (chỉ định) một khóa làm khóa chính.Khi nhập dữ liệu cho một bảng, giá trị của mọi bộ tại khóa chính không được nhằm trống.

* Chú ý:

Mỗi bảng có tối thiểu một khóa. Việc xác minh khóa dựa vào vào dục tình lôgic của không ít dữ liệu chứ không nhờ vào vào giá chỉ trị của những dữ liệu.Nên chọn khóa đó là khóa có ít thuộc tính nhất.

Liên kết: thực chất sự liên kết trong những bảng là dựa trên thuộc tính khóa. Chẳng hạn thuộc tính số thẻ là khóa của bảng người mượn xuất hiện lại ở bảng mượn sách đó tạo nên liên kết giữa 2 bảng này.