2 người dưới 16 tuổi quan hệ

-

Bài viết được tứ vấn trình độ & chia sẻ kinh nghiệm thực tế bởi quy định sư Nguyễn Hồng Quân.


LUẬT SƯ NGUYỄN HỒNG QUÂN LÀ LUẬT SƯ CHUYÊN GIẢI QUYẾT ÁN HÌNH SỰ, NHÀ ĐẤT.Với phương châm thao tác "chọn vấn đề Đúng - Đáng - Đàng hoàng- Đặt Lợi Ích quý khách hàng Lên sản phẩm Đầu" kết phù hợp với bề dày tay nghề trong việc tư vấn, tranh tụng, cung cấp pháp lý cho các quý khách hàng trong các vụ án hình sự, kinh tế lớn.